<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vårnytt från verkställande direktören!


Bästa läsare,

Våren ångar på med full kraft och innan vi vet ordet av så är det midsommar. Här på Case är det full fart efter lite Valborgsfirande och vi har många spännande saker på gång.

Det är många som är något förvånade över den starka inledningen på börsåret. Världsindex är åter igen och sniffar på all time high trots att många konjunktursignaler tyder på att vi är på väg mot slutet av konjunkturcykeln. Vi på Case är väldigt nöjda med hur våra fonder har presterat under året. Safe Play är fram till dagens datum upp 2.7 procent, Fair Play är upp 12.2 procent och All Star 17.3 procent.

Eftersom aktiemarknadens snabba uppgång kan innebära ny risk för en korrigering och med avsaknad av närliggande triggers för fortsatt uppgång, har vi successivt valt att sälja av aktiedelen i Fair Play och investera 100 procent av fondens förmögenhet i företagsobligationer istället. 

I och med att fondförmögenheten i Fair Play därmed blir 100 procent investerad i företagsobligationer väljer vi att permanent ändra inriktning på fonden. Fair Play har tidigare haft allokeringen 60 procent aktier och 40 procent företagsobligationer kommer nu att bli en renodlad högräntefond utan inslag av aktier. Detta genomförs för att dra ned risken i fonden och för att kunna erbjuda våra sparare en god avkastning till lägre risk än en blandfond. Målsättningen för Fair Play är att leverera en årlig avkastning på 4-7 procent över tid och utifrån nuvarande marknadsläge. Jag personligen tycker att Fair Plays nya inriktning som högräntefond är jätteintressant  där fonden har samma skickliga förvaltningsteam som Safe Play. Fair Play ska nyttja vår befintliga investeringsprocess för företagsobligationer som teamet byggt upp under lång tid genom förvaltningen av Safe Play och där teamet år efter år har visat goda förvaltningsresultat.

Vill du veta mer om Fair Plays nya inriktning återfinns mer information på vår hemsida eller så går det bra att kontakta Andreas Rask eller Tom Andersson på 08-662 06 90.

För sparare som fortsättningsvis önskar samma inriktning och allokering som man tidigare haft i Fair Play, det vill säga allokeringen 60 procent aktier och 40 procent företagsobligationer går det att på ett enkelt sätt att uppnå genom att spara 60 procent i Case All Star och 40 procent i Fair Play. Har du frågor kring detta så går det bra att kontakta Henrik Strömbom på henrik.strombom@casefonder.se eller 08-662 06 90.

När vi lanserade Case Power Play gjorde vi en ”set up” tillsammans med Swedbank där banken blev fondens regulatoriska fondbolag och Case skulle bli ansvarig för förvaltningen av fonden. Vi gjorde denna fondhotellslösning för att vi på Case enbart skulle behöva fokusera på förvaltningen och Swedbank skulle ansvara för administration samt regelverksfrågor. Den 29 november 2018 offentliggjorde Swedbank att banken väljer att avveckla sin fondhotellslösning och istället erbjuda samma lösning genom samarbete med Carne Group och State Street. Eftersom Case Power Play nu hamnar i en annan struktur än våra andra fonder och med hänsyn till fondens storlek och kostnaderna för att driva fonden vidare har styrelsen slagit fast att det är i andelsägarnas intresse att inleda en process som syftar till att stänga fonden. Sista dag för handel i Power Play blir 31 maj 2019.  

Med anledning av detta tar vår stjärnförvaltare Georg ”Jojje” Norberg över som ansvarig förvaltare för vår aktiefond Case All Star. Jojje som på ett skickligt sätt ansvarat för Case Power Play fortsätter den inslagna vägen men i en ny fond. Vi på Case hoppas att du även i fortsättningen vill ta del av vår framgångsrika aktieförvaltning och vill flytta ditt sparande från Case Power Play till Case All Star. Vi uppmanar dig att ta del av Case All Stars informationsbroschyr och faktablad, som återfinns på hemsidan, innan du gör din investering i fonden. Vill du veta mer om Case All Star går det självklart bra att kontakta Jojje på georg.norberg@casefonder.se eller 08-662 06 90.

Vårt nya fonderbjudande kommer därmed att bestå av Case Safe Play, Case Fair Play och Case All Star. Vi har nu ett fondutbud som är tydligt utformat med avsikt att skapa avkastning utifrån varje kunds riskbenägenhet och vårt erbjudande bygger på att det ska vara enkelt att placera i fonder av god kvalitet. Case Safe Play, med oförändrad inriktning, är vår fond med lägst risk (2/7) och en målsättning att leverera 3-5% årlig avkastning. Case Fair Play med sin nya inriktning mot högavkastande företagsobligationer, med riskklass 4/7, har som målsättning att leverera en årlig avkastning på cirka 4-7%. Case All Star med Georg ”Jojje” Norberg som ansvarig förvaltare har målsättningen att leverera bättre avkastning än Stockholmbörsen. 

Med önskan om ett gott och framgångsrikt samarbete!

Hälsningar

Johan Andrassy

Verkställande direktör

 

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar