<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-powerplay-vit.png

Power Play


OBS - fonden är under avveckling och därför rekommenderar vi Case All Star för sparare som önskar aktieförvaltning hos Case!

Börja spara i fonden

Fondens utveckling

När vi lanserade Case Power Play gjorde vi en ”set up” tillsammans med Swedbank där banken blev fondens regulatoriska fondbolag och Case skulle bli ansvarig för förvaltningen av fonden. Den 29 november 2018 offentliggjorde Swedbank att banken väljer att avveckla sin fondhotellslösning och vi tvingas därför att avveckla Case Power Play. Önskar du fortsättningsvis att spara i en aktiefond som förvaltas av mig rekommenderar vi dig att sälja av innehavet i Case Power Play och köpa andelar i Case All Star istället. Försäljningen av andelarna kan få skattekonsekvenser vid ett direktsparande utanför ISK eller kapitalförsäkring
Georg Norberg
Fondförvaltare

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Aktiefond
Fondbolag Swedbank
ISIN LU1487948470
Förvaltare Georg Norberg
Risk Nivå 5 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2016
Minsta insättning SEK 100,00
Fast förvaltningsavgift 1%
Rörlig avgift* 20%
* jämförelseindex SIXPRX

Fondens Förvaltare

Georg Norberg

fondförvaltare
Huvudansvarig förvaltare för Power Play blir Georg Norberg. För många fondsparare är Georg Norberg ett känt ansikte. Under åren har han deltagit på otaliga aktiekvällar och har med sin lugna och övertygande argumentation vunnit spararnas förtroende. Georg har mer än 30 års erfarenhet i finansbranschen huvudsakligen som fondförvaltare där han som förvaltare av Granit Småbolagsfond hade högsta betyg hos Morningstar. Kontakta Georg Norberg

Placeringsinriktning

Power Plays investeringsstrategi är att fokusera på värdeaktier. Med tanke på den långa tidshorisont där vi sett värdeaktierna underprestera i förhållande till tillväxtaktierna kan det vara värt att titta på värdeaktier igen. Många investerare känner att vi har sett ett överdrivet rally inom tillväxtsegmentet och Power Play har därför valt att fokusera sina tillgångar till värdeaktier. Flera vetenskapliga studier stöder idén att historien talar för värdeaktier på lång sikt.  

För Power Play innebär värdestrategier – value investing – framför allt stort fokus på bolag som har ett starkt kassaflöde i förhållande till börsvärdet. Georg ”Jojje” Norberg berättar att kassaflödet ska vara starkt oavsett konjunktur. Samtidigt ska bolagen vara relativt lågt prissatta.

 - Här ser vi en stor potential. Att tidigt identifiera felprissättningar är en viktig del av strategin, slår Jojje fast. Han kommer att leta efter bolag vars egentliga värde ligger en bra bit över dagens aktiekurs där poängen är att köpa aktierna innan resten av marknaden upptäckt "felprissättningen" och sedan sälja när bolaget nått sitt "verkliga" värde.

För att ta reda på företagets egentliga värde granskar Jojje bolagets börsvärde kontra substansvärde och förmåga att generera framtida kassaflöden. Det handlar om att analysera  bolagets ”verkligt" värde jämfört med börskursen. Jojje fokuserar självklart på bolag med solid balansräkning och låg skuldsättning. 

Power Play investerar i svenska börsnoterade aktier och fokuserar på att hitta de bästa värdebolagen med stabil och uthållig verksamhet med starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Ett idealföretag har även lågt börsvärde i förhållande till sin tillgångsmassa.

Fonden förvaltas aktivt och innehåller 25 till 40 aktier. Vi tar våra investeringsbeslut baserat på vår egen analys, erfarenhet och återkommande företagsbesök.

Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 5

medelhög risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade 2016, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Power Play tillhör katergori 5, vilket betyder medelhög chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden kan investera i små och medelstora företag vilket kan medföra högre risk än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag. 

Fondens mål är att över tid sammantaget ha en lägre risknivå än traditionella aktiefonder genom det breda placeringsurvalet. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

informationsbroschyr.png
FAKTA

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

informationsbroschyr.png
Köpanmälan

Befintliga kunder

Köpanmälan för Power Play

informationsbroschyr.png
Försäljning

Försäljningsanmälan

Försäljningsamälan för Power Play

informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Sammanfattning av halvårsrapport 2018

informationsbroschyr.png
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för Power Play 2017.
informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

Power Plays hållbarhetsprofil

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se