<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-powerplay-vit.png

Power Play


Power Play hämtar inspiration från sportens terminologi som innebär ”spel i numerärt överläge”. Vi tror att vi genom vår aktiva förvaltningsstrategi kan erhålla ett överläge gentemot börsens generella avkastning.

Börja spara i fonden

Fondens utveckling

Case Power Play är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen tar långa positioner i den svenska aktiemarknaden men kan också kombinera detta med korta positioner. Vi kan därigenom öka fondens avkastning
Georg Norberg
Fondförvaltare

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Aktiefond
Fondbolag Swedbank
ISIN LU1487948470
Förvaltare Georg Norberg
Risk Nivå 6 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2016
Minsta insättning SEK 100,00
Fast förvaltningsavgift 1%
Rörlig avgift* 20%
* jämförelseindex SIXPRX

Fondens Förvaltare

Georg Norberg

fondförvaltare
Huvudansvarig förvaltare för Power Play blir Georg Norberg. För många fondsparare är Georg Norberg ett känt ansikte. Under åren har han deltagit på otaliga aktiekvällar och har med sin lugna och övertygande argumentation vunnit spararnas förtroende. Georg har mer än 30 års erfarenhet i finansbranschen huvudsakligen som fondförvaltare där han som förvaltare av Granit Småbolagsfond hade högsta betyg hos Morningstar. Kontakta Georg Norberg

Placeringsinriktning

Case Power Play är en aktivt förvaltad 130/30-fond som huvudsakligen tar långa positioner i den svenska aktiemarknaden men kan också kombinera detta med korta positioner i terminsmarknaden.

Förvaltaren kan därigenom öka fondens avkastning genom att parera marknadens svängningar med aktiv terminshandel. Huvudsakligen kommer denna möjlighet användas för att parera nedgångar i marknaden genom att tillfälligt minska aktieexponeringen.

De aktiepositioner som ingår i fondens långa kommer att ta kommer att bestå av 25 – 40 aktier i portföljen. Detta innebär att fondens portfölj är något mer koncentrerad än en traditionell aktiefond.

Power Play får dessutom placera i derivatinstrument i syfte att generera avkastning och skapa hävstång.

Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 6

hög risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade 2016, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Power Play tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden kan investera i små och medelstora företag vilket kan medföra högre risk än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag.

Fondens mål är att över tid sammantaget ha en lägre risknivå än traditionella aktiefonder genom det breda placeringsurvalet. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

informationsbroschyr.png
FAKTA

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

informationsbroschyr.png
Köpanmälan

Befintliga kunder

Köpanmälan för Power Play

informationsbroschyr.png
Försäljning

Försäljningsanmälan

Försäljningsamälan för Power Play

informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Sammanfattning av halvårsrapport 2017

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se