<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anne-Marie Leth

Administrativ Chef
08-663 35 20
anne-marie.leth@casefonder.se

Anne-Marie har en lång och bred yrkeserfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom bank och värdepapper. Innan Case var hennes närmast föregående arbetsgivare ABG Sundal Collier där hon arbetade i sju år som administrativ chef för Stockholmskontoret. Att flytta till en större och mer ändamålsenlig lokal var ett av hennes många projekt som hon ansvarade för hos ABG.

Under dryga 12 år hos Erik Penser Fondkommission fick hon möjlighet att ansvara för olika områden såsom backoffice, kreditövervakning, internrevision och klagomålshantering. Vidare var hon en av fyra personer som startade Odin fonder.

Efter sin utbildning vid Handelshögskolan har hon alltid varit intresserad av aktiemarknaden och sparande i aktier. Hon innehar självklart SwedSec-licens. Andra intressen är litteratur, bridgespel och långa promenader.

 

casefonder-swedsec.png