<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mina förväntningar på räntemarknaden 2024


Även om 2023 inleddes något turbulent med fokus på amerikanska nischbanker tillsammans med stöket hos Credit Suisse så vaknade företagsobligationsmarknaden till liv på allvar under senhösten och året slutade enligt plan för våra räntefonder. Case Företagsobligationsfond Safe Play slutade +8,3% YTD, Case Högräntefond +9,6% YTD, Case Räntefond Investment Grade +5,2% YTD och Case Credit Opportunity +3,71% YTD. 

Obligationer i samtliga sektorer (förutom fastighet) gick starkt under tredje kvartalet. Största bidragsgivaren till fondernas fina avslutning på året var obligationer i framförallt finanssektorn. Fastighetsobligationer har i stort sett haft det tufft under hela året även om dom presterade bra i december.

Det kommer inte som en blixt från klar himmel att den ekonomisk tillväxten under 2024 förväntas bli trög. Den samstämmiga uppfattningen bland analytikerna är att den globala ekonomin kommer att växa mindre än den gjorde år 2023 där tillväxten förväntas landa på cirka 2,7 procent. Men viktigt att notera är att det fortfarande är tillväxt och världen tuffar på om än i långsammare takt.

För företagsobligationer är låg ekonomisk tillväxt långt ifrån ingen ekonomisk tillväxt. Det bör vara tillräckligt för att de flesta företag att uppfylla sina skuldförpliktelser. Företagens grundläggande ekonomiska förhållanden bedöms vara relativt robusta så här sent i den ekonomisk cykeln, och företagen har haft gott om tid att förbereda sig. Faktum är att förväntningarna på den europeiska ekonomin redan är relativt låga.

Vi förväntar oss att centralbankerna i USA och Europa kommer att sänka räntorna de kommande 12 månaderna men vi är också medvetna om att den fördröjda effekten av räntehöjningar kan komma att påverka 2024. Företag som behöver refinansiera befintlig skuld står inför en ökning av finansieringskostnaderna med tanke på hur låga räntorna varit under en lång period. Den sammanvägda effekten av detta kommer troligen att minska vinsterna och uppmuntra företag att skära i kostnaderna. Eftersom ”High-Yield-emittenter” tenderar att vara mer representerade av små och medelstora företag samt mer cykliska sektorer, kommer en långsammare tillväxt vanligtvis kännas hårdare bland låntagare med lägre kreditbetyg än investment grade.

När vi kommer till företagsobligationer så ”studsade” priserna upp i slutet av 2023 när marknaden började räkna med en ”soft landing” istället för ett hard landning-scenario. För att priserna ska studs upp ytterligare krävs att inflationen är under kontroll och ekonomierna växer måttligt. Detta inträffade på mitten av 1990-talet efter att den amerikanska centralbanken (Fed) sänkte räntorna, och detta är också vårt basscenario. Om USA hamnar i recession kan dock spreadarna röra sig isär igen vilket potentiellt kan motverka den positiva effekten av att centralbankerna sänker räntorna.

Som svar på inflation och högre räntor justerades avkastningen på företagsobligationer upp och denna justering anser vi är klar. Centralbankerna har varit aggressiva i sin kamp mot inflation, så räntesänkningar borde ligga i korten, även om timingen för dessa blir en källa till volatilitet. Genomsnittsavkastningen på högavkastande obligationer i Europa ligger på runt 8% och på 9% i USA vilket ger en fortsatt attraktiv källa till avkastning. 

Under de senaste två åren har aggressiv räntepolitik från centralbankerna orsakat en hög ränteosäkerhet vilket medförde utflöden ur kreditfonder. Senhösten 2023 blev ett tydligt trendbrott när investerare sökte avkastning utanför aktiemarknaden och vi fick uppleva tydliga inflöden igen. Eftersom marknaderna har varit negativa gentemot tillgångsklassen de senaste två åren (men hänsyn till räntehöjningar) kan en ström av positiva fondflöden tillsammans med räntesänkningar vara en katalysator för företagsobligationer under 2024. Med allt ovan i beaktande har företagsobligationer väldigt goda förutsättningar att leverera fin avkastning även detta år.

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

Lämna en kommentar