Case All Star Småbolag

Case All Star Småbolag är en aktiefond som är aktivt förvaltad och som investerar i börsens mindre bolag. Förvaltningsstrategin är att köpa små, ägarledda kvalitetsbolag som är branschledande inom sin nisch.

Om fonden

Case All Star Småbolag är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.

Förvaltarna tillämpar en kombination av top-down och bottom-up där top-down styr vilka branscher och sektorer vi vill vara exponerade mot och sedan bottom-up för att identifiera vilka bolag vi ska äga inom sektorn.

Fonden innehåller ca 30 stycken små- och medelstora bolag som lever upp till våra investeringskriterier.

Svenska småbolag har historiskt utklassat de flesta aktiemarknader där en kombination av en stark entreprenörskultur, gott företagsklimat och en dynamisk kapitalmarknad ger goda förutsättningar för att svenska småbolag ska fortsätta sin snabba tillväxt och driva fortsatt stark avkastning.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fördelar med fonden

Årets Sverigefond

Case All Star Småbolag blev utsedd till Årets Sverigefond 2022 av tidningen Privata Affärer.

Småbolag

Småbolag har under långa perioder avkastat mer än storbolag, speciellt svenska bolag som ligger i absoluta toppskiktet. Vår bedömning är att de har goda förutsättningar att fortsätta överprestera den breda marknaden.

Hållbarhet

Fonden ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.
Kontaktformulär

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

Fast. Balder B

4.41%

Addnode Group

4.38%

Sdiptech

4.35%

RaySearch Laboratories

4.22%

Munters Group

4.19%

Tobii Dynavox

4.15%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Sharpekvot

0.60

Antal ägare hos Avanza

8 399

Standardavvikelse

16,04%

Förvaltat kapital

228 MSEK

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Fondens koldioxidavtryck

43,47 (tons COe/USD M revenue)

Hållbarhetsbetyg

3 (5)

Hållbarhetsfokus

Delvis

Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)

19.7 av 100

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Henrik Carlman

Henrik är chef för Case aktieförvaltning och är en högt rankad fondförvaltare. Henrik har ett förflutet som Investment Director hos Aeternum och förvaltare på Swedbank Robur. På Swedbank Robur var han ansvarig för den nordiska fonden Robur Microcap och den globala fonden Robur Fokus. Henrik har konsekvent levererat enastående resultat för de fonder han har förvaltat och har belönats med AAA-rating av Citywire.

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

David Fremle

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefond

Förvaltare

Carlman, Tjärnström & Fremle

ISIN

SE0010134288

Startdatum

2017-10-31

Valuta

SEK

Risk

4 (7)

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser