Case All Star Småbolag

Case All Star Småbolag är aktiefonden som blev utsedd till Årets Sverigefond 2022. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med en låg fast förvaltningsavgift, som främjar hållbarhet och är framtagen för ett långsiktigt sparande

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i bolag emitterade i Sverige. Fonden tillämpar en aktiv investeringsstrategi vilket kan innebära betydande avvikelser från angivet jämförelseindex.

Fonden vänder sig till investerare med ett långsiktigt
sparande där hög avkastning med tillhörande hög risk efterfrågas. Fondens investeringsobjekt får vid investeringstillfället inte överstiga 1 % av den svenska aktiemarknadens totala
börsvärde.

Hållbarhet är en självklar del i investeringsstrategin och Case har en hög ambition att investera ansvarsfullt i fondens förvaltning.

Fördelar med fonden

Årets Sverigefond

Tack vare sin inriktning mot stora och stabila bolag blev Case All Star Småbolag utsedd till Årets Sverigefond 2022 av tidningen Privata Affärer.

Hållbarhet

Fonden ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

Atlas Copco A

7.95%

Hexagon

7.10%

Investor B

6.23%

Munters Group

4.57%

SEB A

4.22%

Volvo B

4.13%

Senast uppdaterad 2023-12-31

Senast uppdaterad 2023-12-31

Senast uppdaterad 2023-12-31

Sharpekvot

0.67

Antal ägare hos Avanza

4 065

Standardavvikelse

16,02%

Förvaltat kapital

171 MSEK

Senast uppdaterad 2023-12-31

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Fondens koldioxidavtryck

43,47 (tons COe/USD M revenue)

Hållbarhetsbetyg

3 (5)

Hållbarhetsfokus

Delvis

Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)

19.2 av 100

Senast uppdaterad 2023-12-31

Fondens förvaltare

Henrik Carlman

Henrik är chef för Case aktieförvaltning och är en högt rankad fondförvaltare. Henrik har ett förflutet som Investment Director hos Aeternum och förvaltare på Swedbank Robur. På Swedbank Robur var han ansvarig för den nordiska fonden Robur Microcap och den globala fonden Robur Fokus. Henrik har konsekvent levererat enastående resultat för de fonder han har förvaltat och har belönats med AAA-rating av Citywire.

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

David Fremle

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefond

Förvaltare

Carlman, Tjärnström & Fremle

ISIN

SE0010134288

Startdatum

2017-10-31

Valuta

SEK

Risk

4 (7)

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev