Case Företagsobligationsfond Safe Play

Case Företagsobligationsfond Safe Play är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer huvudsakligen utgivna av emittenter i norden. Fonden är väldiversifierad och investerar minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet

Om fonden

Case Företagsobligationsfond Safe Play investerar både i företagsobligationer utgivna av företag med högre kreditvärdighet (investment grade) och high yield obligationer. Detta eftersom en fond som både innehåller investment grade och high yield obligationer ger en bredare diversifiering av kreditriskerna än om man enbart investerar i en av kategorierna. Investment grade obligationer har generellt sett en högre kreditkvalitet och lägre risk, medan high yield obligationer har en högre risk men också en högre avkastning. Genom att inkludera både investment grade och high yield obligationer i portföljen kan fonden dra nytta av de fördelar som varje kategori erbjuder och samtidigt minska risken genom diversifiering.

Case Företagsobligationsfond Safe Plays fokus har historiskt sett varit att låna ut pengar till bolag i den finansiella sektorn. Att investera i obligationer utgivna av banker kan vara en bra strategi för att diversifiera en investeringsportfölj. Bankobligationer har ofta en högre kreditvärdighet än obligationer utgivna av andra företag, vilket gör dem relativt stabila investeringar. Kreditvärderingsinstitut kan ge en indikation om utgivarens kreditvärdighet och historiskt sett har banker haft en lägre defaultnivå än andra företag. Genom att göra en noggrann analys av kreditrisken kan förvaltarna av fonden göra välgrundade beslut om att investera i obligationer utgivna av banker.

Fördelar med fonden

Potentiellt högre avkastning

Genom att inkludera high yield obligationer i portföljen kan förvaltarna öka den totala avkastningen i portföljen. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att high yield obligationer också har en högre risk.

Flexibilitet

Genom att investera både i investment grade och high yield kan förvaltarna anpassa portföljen efter marknadsläget och inkludera fler eller färre high yield obligationer beroende på om man vill ta en högre eller lägre risk.

Diversifierad portfölj

Att investera i obligationer utgivna av banker kan vara en bra strategi för att diversifiera en investeringsportfölj. Normalt sett har svenska  företagsobligationsfonder en stor koncentration mot fastighetssektorn.

Kursgraf

Fondens exponering

null

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

AXA

2.23%

SEB

1.87%

CIDRON

1.76%

BNP PARIBAS FORTIS SA

1.73%

GARFUNKELUX

1.72%

SHB

1.67%

Senast uppdaterad 2023-12-31

Senast uppdaterad 2023-12-31

Senast uppdaterad 2023-12-31

Current Yield

7.30%

Ränteduration

1.5 år

Antal emittenter

107

Fondbetyg

3 (5)

Andel IG

63.42%

Senast uppdaterad 2023-12-31

SFDR

Artikel 8

Koldioxidavtryck GHG/Revenue MSEK

7.93 (2021-12-31)

Senast uppdaterad 2023-12-31

Fondens förvaltare

Tom Andersson

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på aktier och företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

Andreas Rask

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring. Efter gymnasiet valde han därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case 2014 arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas fokus ligger på företagsobligationer där han tillsammans med Tom Andersson ansvarar för kreditförvaltningen i våra räntefonder.

Madeleine Almqvist

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Andersson, Rask & Almqvist

ISIN

SE0003723808

Startdatum

2011-01-03

Valuta

SEK

Handelsintervall

Dagligen

Risk

3 (7)

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser

Kurs andelsklass B

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev