<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-safeplay-vit.png

Case Safe Play


Som det går att utläsa av fondens namn är detta vår mest defensiva fond. Case Safe Play är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer utgivna av företag i Nordeuropa. Fonden är väldiversifierad och investerar minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet

Börja spara i fonden

Ladda ned broschyren för mer information om fonden

Ladda ned broschyr
pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Spara med gott samvete för framtiden

Fondens utveckling

Lär dig mer om företagsobligationer

Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Räntefond
Fondbolag Case Kapitalförvaltning
ISIN SE0003723808
Förvaltare Tom Andersson
Risk Nivå 3 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2011
Minsta första insättning SEK 0
Fast förvaltningsavgift 0.85%
Rörlig avgift* 15%
* jämförelsenorm OMRX-TBILL

Fondens Förvaltare

Tom Andersson

FONDFÖRVALTARE
Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Med ett förflutet som förvaltare och private banker på SEB grundade Tom tillsammans med Stefan Edberg vårt Växjökontor år 2007. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

På sin fritid avnjuter Tom gärna en bra ishockeymatch i VIDA-Arena där Växjö Lakers spelar sina hemmamatcher. Övriga Caseanställda som inte bor i Växjö blir gång på gång påminda om Växjö Lakers SM-guld anno 2015. Tom har i sin ungdom varit en aktiv badmintonspelare där tyvärr en skada satte stopp för karriären. När Tom inte sitter och bevakar den finansiella marknaden så leker han gärna snickare där ett antal renoveringsprojekt återfinns i hans CV.
Kontakta Tom Andersson

Detaljerad information om fonden

Case Safe Play är vår succéfond som har erhållit samtliga fondutmärkelser för räntefonder som går att få i Sverige. Case Safe Play är en företagsobligationsfond där avkastningen i fonden skapas genom att fonden lånar ut pengar till företag och erhåller ränta som ersättning för lånet. 

Sedan 2015 har Riksbanken sänkt räntan så att avkastningen på spararnas bankonton har blivit obefintlig. Därför har efterfrågan på alternativ till sparkontot ökat drastiskt vilket har medfört att kapital har strömmat in till företagsobligationsfonder. Som tillgångsslag ligger företagsobligationer mellan traditionellt räntesparande och aktier.

Case Safe Plays specialitet är att låna ut pengar till bolag i den finansiella sektorn och företrädesvis till systemviktiga institut som är "too big to fail". Det vill säga att de bedriver en verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet och därmed inte kan låtas gå i konkurs. Det innebär i realiteten att staten tar kontroll över institutet istället för att sätta banken i konkurs.

Minst 50 procent av fondens tillgångar ska vara investerade i obligationer utgivna av företag med högt kreditbetyg (investment grade) och fonden är mestadels investerad i FRN-lån (Floating Rate Notes – lån med rörlig ränta).

Case Safe Play är en specialfond där minst 50 procent av fondförmögenheten ska vara investerad i obligationer emitterade av företag med investment grade-status. Den genomsnittliga räntedurationen i fonden skall ligga i intervallet 6‐24 månader. Fokus är mot större finansiella företag (banker och försäkringsbolag) med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant index. 

Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta men ska i normalfallet valutasäkras i sin helhet.

 

 

Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 3

LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Case Safe Play tillhör kategori 3, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.

Fondens mål är att över tid sammantaget ha en lägre risknivå än traditionella värdepappersfonder genom det breda placeringsurvalet. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

informationsbroschyr.png
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

informationsbroschyr.png
Fakta

Faktablad Case Safe Play A

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

Faktablad Case Safe Play B
FAKTA

Faktablad Case Safe Play B

Detta  faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

informationsbroschyr.png
Information

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan för Safe Play

informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Safe Play Halvårsrapport per 2022-06-30

informationsbroschyr.png
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för Safe Play 2021

informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

Safe Plays hållbarhetsprofil

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se