Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Case Företagsobligationsfond Safe Play

Case Företagsobligationsfond Safe Play är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer huvudsakligen utgivna av emittenter i norden. Fonden är väldiversifierad och investerar minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet

Om fonden

Case Företagsobligationsfond Safe Play investerar både i företagsobligationer utgivna av företag med högre kreditvärdighet (investment grade) och high yield obligationer. Detta eftersom en fond som både innehåller investment grade och high yield obligationer ger en bredare diversifiering av kreditriskerna än om man enbart investerar i en av kategorierna. Investment grade obligationer har generellt sett en högre kreditkvalitet och lägre risk, medan high yield obligationer har en högre risk men också en högre avkastning. Genom att inkludera både investment grade och high yield obligationer i portföljen kan fonden dra nytta av de fördelar som varje kategori erbjuder och samtidigt minska risken genom diversifiering.

Case Företagsobligationsfond Safe Plays fokus har historiskt sett varit att låna ut pengar till bolag i den finansiella sektorn. Att investera i obligationer utgivna av banker kan vara en bra strategi för att diversifiera en investeringsportfölj. Bankobligationer har ofta en högre kreditvärdighet än obligationer utgivna av andra företag, vilket gör dem relativt stabila investeringar. Kreditvärderingsinstitut kan ge en indikation om utgivarens kreditvärdighet och historiskt sett har banker haft en lägre defaultnivå än andra företag. Genom att göra en noggrann analys av kreditrisken kan förvaltarna av fonden göra välgrundade beslut om att investera i obligationer utgivna av banker.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fördelar med fonden

Potentiellt högre avkastning

Genom att inkludera high yield obligationer i portföljen kan förvaltarna öka den totala avkastningen i portföljen. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att high yield obligationer också har en högre risk.

Flexibilitet

Genom att investera både i investment grade och high yield kan förvaltarna anpassa portföljen efter marknadsläget och inkludera fler eller färre high yield obligationer beroende på om man vill ta en högre eller lägre risk.

Diversifierad portfölj

Att investera i obligationer utgivna av banker kan vara en bra strategi för att diversifiera en investeringsportfölj. Normalt sett har svenska  företagsobligationsfonder en stor koncentration mot fastighetssektorn.
Kontaktformulär

Kursgraf

Fondens exponering

null

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

AXASA Float PERP

2.11%

CDRNRV Float 10/22/26

1.93%

AXASA Float PERP

1.67%

SEB 5 1/8 PERP

1.66%

BNP 241231 EUR (2)

1.65%

SHBASS 4 PERP

1.63%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

7.00%

Ränteduration

1.7 år

Antal emittenter

131

Fondbetyg

3 (5)

Andel IG

67.12%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Artikel 8

Koldioxidavtryck GHG/Revenue MSEK

7.93 (2021-12-31)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Tom Andersson

Med årtionden av erfarenhet inom ränteförvaltning har Tom Andersson framgångsrikt byggt och förvaltat portföljer som har genererat betydande avkastning för investerare. Hans strategiska och analytiska förmåga har gjort det möjligt att navigera genom flertalet marknadscykler med framgång. Han har inte bara levererat exceptionella resultat utan har också erhållit flera prestigefyllda utmärkelser som erkännande för sitt arbete.

Andreas Rask

Med många års erfarenhet inom ränteförvaltning och en specialisering inom high yield-marknaden, är Andreas en ledande expert i vårt team. Genom noggrann analys och strategisk förvaltning har han konsekvent levererat starka resultat och mervärde för våra fondsparare.

Madeleine Almqvist

Utbildning vid Stockholm School of Economics, M.Sc. in Accounting, Valuation and Financial Management. Med en gedigen bakgrund inom finanssektorn är Madeleine en nyckelmedlem i vårt ränteteam. Hon har en omfattande erfarenhet från två av Sveriges största banker, där Madeleine har utvecklat en djup förståelse för marknader, kreditrisker och strategisk kapitalförvaltning.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Andersson, Rask & Almqvist

ISIN

SE0003723808

Startdatum

2011-01-03

Valuta

SEK

Handelsintervall

Dagligen

Risk

3 (7)

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser

Kurs andelsklass B