case-safeplay-vit

Case Mix


Case Mix är en blandfond som erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Förvaltarna justerar portföljen utifrån deras förväntningar på marknaden.
Börja spara i fonden

Fondens placeringsinriktning

Case Mix är en blandfond som erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Förvaltarna justerar portföljen utifrån deras förväntningar på marknaden.
 
Case Mix är ljusgrön (Artikel 8) enligt SFDR vilket innebär att fonden främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål.
Fonden lämpar sig

för dig som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna

Fondens utveckling

Period AVKASTNING
casefonder-safeplay-arets-basta-fond

Lär dig mer om företagsobligationer

Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.

FONDINFORMATION

Om fonden

Fondens Förvaltare

image-Aug-31-2022-06-14-54-05-PM

Carl Johan Tjärnström

Förvaltare

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

Mattias_Larsson_416x416px_v2

Mattias Larsson

Förvaltare

Mattias Larsson, förvaltare, har en Master of Science and Finance examen från Lunds Universitet och har arbetat som Trader på SHB Capital Markets samt som portföljförvaltare på Industrivärden AB samt på Catella Fondförvaltning AB och Celina Fondförvaltning AB.

Detaljerad information om fonden

Case Mix är en blandfond som erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Förvaltarna justerar portföljen utifrån deras förväntningar på marknaden.


Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kan ändå komma att göra hållbara investeringar.

Fonden främjar miljö och sociala egenskaper enligt nedanstående:

  • Att bolag integrerar hållbarhet i sin affärsmodell samt strävar efter att nå målen i Parisavtalet

  • Att bolag följer praxis för god bolagsstyrning

  • Exkludering av bolag som inte respekterar internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och mångfald

  • Exkludering av bolag involverade i kontroversiella aktiviteter eller i aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan

Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol, olja eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet.

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7

MEDELLÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Investera i fonden

ny-kund

Ny Kund

Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Jag är en ny kund
befintlig-kund

Befintlig kund

Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Jag är en befintlig kund
kop-via-din-bank

Köp via din bank

Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Jag vill köpa via bank

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Dokument

Faktablad
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
informationsbroschyr
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över Case Mix
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhet

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Fondbestämmelser
Information

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser för Case Mix
Årsberättelse
Information

Årsberättelse

Årsberättelse för Case Mix
Halvårsberättelse
Information

Halvårsberättelse

Halvårsberättelse för Case Mix
Köpanmälan

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan

Behöver du hjälp?

fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se