Case Mix

Case Mix är en blandfond som erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Förvaltarna justerar portföljen utifrån deras förväntningar på marknaden.

Avkastning

1 dag

I år

Sedan start

Senaste nytt

Fler nyheter

Om fonden

Case Mix investerar både i aktier och obligationer, vilket sprider risken över olika typer av tillgångar.

För sparare som inte vill eller har tid att aktivt förvalta en egen diversifierad portfölj, erbjuder Case Mix en enkel lösning. En professionell fondförvaltare tar hand om allokeringen mellan aktier och obligationer och justerar efter marknadsförhållanden och fondens mål.

Case Mix kan anpassa sin fördelning mellan aktier och obligationer baserat på ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden. Detta innebär att fonden kan bli mer defensiv i osäkra tider och mer aggressiv när marknadsförhållandena är gynnsamma.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fördelar med fonden

Diversifiering

Fonden investerar både i aktier och obligationer, vilket sprider risken över olika typer av tillgångar.

Enkelhet och bekvämlighet

En professionell fondförvaltare tar hand om allokeringen mellan aktier och obligationer och justerar efter marknadsförhållanden.

Flexibilitet

Fonden kan anpassa sin fördelning mellan aktier och obligationer baserat på ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden. 

Kursgraf

Fondens förvaltare

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

Mattias Larsson

Mattias har en Msc i Financial Economics från Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som fondförvaltare på hos Catella/Celina Fonder där han var förvaltare för Celina Balanserad och Celina Sverige Hållbart Beta. Dessförinnan har Mattias arbetat som trader på Handelsbanken Capital Markets och som portföljförvaltare på Industrivärden.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Blandfond

Förvaltare

Mattias Larsson & C-J Tjärnström

ISIN

SE0001396110

UCITS

Nej

Valuta

SEK

Startdatum

2005-05-02

Risk

3 (7)

Avkastning och NAV-kurser

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev