Case Räntefond Investment Grade

Detta är räntefonden som som investerar minst 75 procent av portföljen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet vilket kan passa investerare som vill minska risken i sin portfölj, erhålla en stabil avkastning och diversifiera sina investeringar.

Om fonden

Case Räntefond Investment Grade investerar huvudsakligen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Dessa obligationer har vanligtvis en rating på BBB- eller högre enligt Standard & Poor's, Baa3 eller högre enligt Moody's eller motsvarande kreditbetyg hos annat ratinginstitut.

Investment grade obligationer är generellt sett mindre riskabla än obligationer med lägre kreditvärdighet, som högavkastande obligationer eller skräpobligationer. Detta beror på att företag som ger ut investment grade obligationer har högre kreditvärdighet och en lägre risk att gå i konkurs. Därför är investment grade fonder lämpliga för investerare som vill reducera risken i sina portföljer.

En investment grade fond ger också diversifiering till en portfölj, vilket betyder att investerare kan minska risken genom att sprida ut investeringarna över flera olika obligationer och sektorer. Detta kan vara särskilt användbart för sparare som vill minska sin exponering mot en specifik sektor eller bransch.

Investment grade obligationer handlas ofta på en aktiv och likvid marknad, vilket innebär att fonden vanligtvis kan köpa eller sälja obligationer när som helst.

Fondens fördelar

Lägre risk

Investment grade obligationer är generellt sett mindre riskabla än obligationer med lägre kreditvärdighet, som högavkastande obligationer eller skräpobligationer.

Stabilare avkastning

Investment grade obligationer ger vanligtvis en stabil och förutsägbar avkastning, vilket kan vara särskilt viktig för investerare som söker en pålitlig källa till inkomst.

Diversifiering

En investment grade fond bidrar också med diversifiering till en portfölj, vilket betyder att den totala risken i en portfölj kan reduceras genom ett sparande i fonden.

Kursgraf

Fondens exponering

null

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

SBAB BANK

2.71%

LF 09/16/2026

2.57%

LF 09/13/2024

2.14%

WIHLBORGS

2.13%

SCA

2.12%

LIFCO

2.01%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

4.50%

Ränteduration

1.3 år

Antal emittenter

70 st

Fondbetyg

3 (5)

Andel IG

77.06%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Artikel 8

Fondens koldioxidavtryck

45.23 (tons COe/USD M revenue)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Tom Andersson

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på aktier och företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

Andreas Rask

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring. Efter gymnasiet valde han därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case 2014 arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas fokus ligger på företagsobligationer där han tillsammans med Tom Andersson ansvarar för kreditförvaltningen i våra räntefonder.

Madeleine Almqvist

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Andersson, Rask & Almqvist

ISIN

SE0000577280

Startdatum

1999-02-01

Risk

2 (7)

Valuta

SEK

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev