Case Credit Opportunity

Case Credit Opportunity har ett mandat som tillåter fonden att pendla mellan investment grade och high yield obligationer vilket ger förvaltarna en större flexibilitet att anpassa portföljen efter marknadsförhållandena.

Om fonden

Case Credit Opportunity investerar både i investment grade (IG) och high yield (HY) obligationer vilket ger fonden möjlighet att dra nytta av olika fördelar som varje kategori erbjuder. Investment grade obligationer anses vara mindre riskfyllda, medan high yield obligationer anses vara mer riskfyllda men ger också högre avkastning. Att ha ett mandat som tillåter att pendla mellan dessa kategorier ökar förvaltarnas flexibilitet och minskar riskerna.

Fondens flexibla mandat kan anpassas utifrån marknadsvillkor, där förvaltarna kan öka exponeringen mot HY obligationer under perioder av hög marknadstillväxt och minska exponeringen under perioder av osäkerhet och volatilitet.

Att pendla mellan IG och HY obligationer kan också minska riskerna för fonden genom att minska portföljvolatiliteten och öka portföljdiversifieringen. Genom att ha en balans mellan IG och HY obligationer kan förvaltarna minska exponeringen mot enskilda obligationer eller sektorer och därmed minska risken för förluster på grund av enskilda händelser eller marknadsförändringar.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fondens fördelar

Flexibelt mandat

Ett mandat som tillåter att pendla mellan IG och HY obligationer kan ge fonden flexibilitet att dra nytta av fördelarna med båda kategorierna.

Möjlighet till högre avkastning

Investering i HY obligationer kan ge högre avkastning på grund av högre kreditrisk men ger också möjligheten att investera i företag med potential att växa och därmed öka sin kreditvärdighet.

Skydd mot inflation

High yield obligationer tenderar att vara mindre känsliga för inflationsrisk än investment grade obligationer. Genom att inkludera high yield obligationer i portföljen kan förvaltarna därmed minska fondens exponering mot inflationsrisk.

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

AONIC

4.43%

CIDRON

3.22%

GOLDEN HEIGHTS

3.16%

NOBA BANK

3.06%

STENHUS FAST.

2.98%

MGI

2.97%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

8,2%

Ränteduration

0.8 år

Antal emittenter

42 st

Fondbetyg

5 (5)

Andel IG

29,22%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Artikel 8

Koldioxidavtryck GHG/Revenue MSEK

-

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Andreas Rask

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring. Efter gymnasiet valde han därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case 2014 arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas fokus ligger på företagsobligationer där han tillsammans med Tom Andersson ansvarar för kreditförvaltningen i våra räntefonder.

Tom Andersson

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på aktier och företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

Madeleine Almqvist

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Andersson, Rask & Almqvist

ISIN

SE0002949784

Handelsintervall

Handelsintervall

Valuta

SEK

Startdatum

2014-11-24

Risk

2 (7)

UCITS

Nej

Avkastning och NAV-kurser

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev