case-safeplay-vit

Case Credit Opportunity


Case Credit Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Hemligheten bakom Credit Opportunitys framgångsrika utveckling är att fonden tillåter lite mer risk såsom högavkastande företagsobligationer (High Yield-obligationer) och konvertibler.
Börja spara i fonden

Fondens placeringsinriktning

Fonden investerar i huvudsak i nordiska räntebärande värdepapper. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. 
 
Case Credit Opportunity är ljusgrön (Artikel 8) enligt SFDR vilket innebär att fonden främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål.
Fonden lämpar sig
för dig som vill investera i högavkastande företagsobligationer och konvertibler

Fondens utveckling

Period AVKASTNING
casefonder-safeplay-arets-basta-fond

Lär dig mer om företagsobligationer

Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.

FONDINFORMATION

Om fonden

Fondens Förvaltare

Skärmavbild 2023-01-05 kl. 16.42.57

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Stefan Wigstrand är en av Sveriges mest välrenommerade fondförvaltare med sina 23 år långa och gedigna erfarenhet och att han var med och startade den första svenska företagsobligationsfonden.
Skärmavbild 2023-01-05 kl. 09.45.23

Tom Andersson

Förvaltare

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

 

2021-11-24- 30-Andreas Rask 7

Andreas Rask

Förvaltare

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring och han valde därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas är analytisk och noggrann med över 15 års erfarenhet av finansbranschen.

Detaljerad information om fonden

Case Credit Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Hemligheten bakom Credit Opportunitys framgångsrika utveckling är att fonden tillåter lite mer risk såsom högavkastande företagsobligationer (High Yield-obligationer) och konvertibler.


Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kan ändå komma att göra hållbara investeringar.

Fonden främjar miljö och sociala egenskaper enligt nedanstående:

  • Att bolag integrerar hållbarhet i sin affärsmodell samt strävar efter att nå målen i Parisavtalet

  • Att bolag följer praxis för god bolagsstyrning

  • Exkludering av bolag som inte respekterar internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och mångfald

  • Exkludering av bolag involverade i kontroversiella aktiviteter eller i aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan

Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol, olja eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet.

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7

NIVÅ 2

LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Case Credit Opportunity tillhör kategori 2,

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs en låg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Investera i fonden

ny-kund

Ny Kund

Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Jag är en ny kund
befintlig-kund

Befintlig kund

Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Jag är en befintlig kund
kop-via-din-bank

Köp via din bank

Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Jag vill köpa via bank

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Dokument

Faktablad
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
informationsbroschyr
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över Case Credit Opportunity
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhet

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Fondbestämmelser
Information

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser för Case Credit Opportunity
Köpanmälan

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan

Behöver du hjälp?

fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se