<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ansvarsfulla investeringar


Case agerar som ansvarstagande kapitalförvaltare genom att integrera hållbarhetshänsyn i fondernas olika investeringsprocesser.

Policy för investeringar

Vi har en tydlig policy för ansvarsfulla investeringar och avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer för

  • Miljö
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsvillkor
  • Korruption

 

Läs policy

Hållbarhet för oss

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser och våra investeringar. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Hållbarhetsanalys

Analysen av internationella bolag utgår från de principer som omfattas av FN Global Compact, inklusive de underliggande konventioner och riktlinjer som stöder dessa principer. Med utgångspunkt i dessa analyser avstår Case från att placera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

GES International

Case har valt att samarbeta med GES International genom att använda deras tjänst GES Global Ethical Standard. Denna tjänst syftar till att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella normer. GES kompetens inom området för ansvarsfulla investeringar och bredd vad gäller bevakning av internationella bolag möjliggör en fortgående kontroll av alla våra innehav.

Läs mer om GES här

 

ges-case.png

PRI och Apptus

FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI)

Case har som ett led i vårt hållbarhetsarbete undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investments).

PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. PRI består av sex principer som en investerare ska sträva efter att följa.

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Läs gärna mer om PRI här

SWESIF och Case

SWESIF – Hållbarhetsprofilen

Case har även anslutit sig till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige.

Läs gärna mer om SWESIF och Hållbarhetsprofilen här.

Här hittar du SWESIFs faktablad för våra fonder: Fair Play, Safe Play och Power Play 

Letar du efter våra fonder?

Alla våra fonder

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se