Vi tar ansvar för våra investeringar

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

 

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x
Clarity_AI_Logo

Vår hållbarhetsrapport

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport för att berätta om hur vi på Case bedriver och utvecklar vårt hållbarhetsarbete. Som fondförvaltare har vi ett ansvar att se till så att våra investeringar hjälper till att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer. Hållbarhet handlar förutom om miljö och klimat även om ekonomisk och social hållbarhet.

 

Vi vill genom vår hållbarhetsrapport visa att vi tar hållbarhet på allvar och årets hållbarhetsrapport medför att vi som fondbolag fått konkreta siffror på hur fonderna är positionerade idag men hjälper oss även dit vi vill komma. Vi har även fått en bild av hur väl våra fonder är positionerade för att hantera ESG-risker. Det är viktigt för oss att hållbarhetsrapporten inte bara beskriver våra ambitioner och aktiviteter, utan faktiskt är ett konkret och operationellt verktyg för att vi själva ska bli medvetna om hur vi jobbar med hållbarhet idag, men även framöver.

Till vår hållbarhetsrapport

Hållbarhet för oss

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser och våra investeringar. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Hållbarhetsfrågor ska vara en del av förvaltarens val av bolag. Våra fonder ska ha specifika och uttalade kriterier för att välja bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och därmed förbinder vi oss att integrera de sex principer som FN har beslutat om samt att årligen rapportera resultatet.

Vi ska engagera oss och påverka som en aktiv investerare när det är möjligt beroende på våra fonders innehav.

Vi ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Vi integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och ansvarsfulla investeringar är en viktig del i förvaltningsuppdraget. 

I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer med tillämpning av de generella kraven i Artikel 4.2 SFDR. Bolagets Hållbarhetspolicy och övriga dokument hänförliga till disclosure-förordningen återfinns under casefonder.se/om-oss/legalt/policies

Hållbarhet i vår fondförvaltning

Mask Group 2

Klimatmål

Case klimatmål är nettonoll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, men senast 2050. Case har valt att sätta klimatmål som är i linje med det klimatmål som Net Zero Asset Managers Initiative har fastställt. Net Zero Asset Managers är en internationell grupp av investerare som åtagit sig att stödja målet om netto noll utsläpp av växthusgaser år 2050 eller tidigare, i linje med de globala ansträngningarna att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Vårt mål gäller huvudsakligen i vår portföljförvaltning men inkluderar också oss själva, de utsläpp som kommer från Bolagets egen energianvändning och tjänsteresor. Vi är övertygade om att en snabb och ordnad omställning med sikte på att begränsa uppvärmningen till nära 1,5 °C är bäst för våra kunder, för de samhällen vi verkar i och därmed också för oss.

Mål, delmål och strategi ska ses över regelbundet och anpassas i linje med den vetenskapliga utvecklingen. För att säkerställa rätt prioriteringar i arbetet med att uppnå vårt övergripande klimatmål mäter vi kontinuerligt andelen av fondernas investeringar som har skrivit under The Science Based Targets Initiative (SBTi) och åtar oss därmed att öka andelen företag i fonderna som sätter reduktionsmål i linje med vetenskapen.

Mask Group 1

Vi försöker påverka

Vi försöker på verka våra innehav genom att:

1.    Inkludera ESG-kriterier i investeringsbesluten: Vi inkluderar ESG-kriterier i våra investeringsbeslut. Genom att sätta press på bolag som inte lever upp till vissa hållbarhetsstandarder kan vi påverka marknaden och främja en hållbarhetsinriktning.

2.    Ställa krav på portföljbolagen: Vi som fondbolag kan använda vår position som investerare för att ställa krav på företag som vi investerar i. Detta kan innebära att kräva ökad transparens om hållbarhetsprestanda, sätta specifika miljömål och följa upp företagens framsteg.

3.    Följa och utvärdera ESG-betyg: Vi kan följa och utvärdera företagens ESG-betyg noggrant. Detta gör vi genom att använda oss av externa ESG-ratingsbyråer eller genom att internt utveckla metoder för att bedöma hållbarhetsinsatser.

4.    Engagemang genom investerarnätverk: Genom att gå med i investerarnätverk som fokuserar på hållbarhet kan vi öka vår påverkan genom att samarbeta med andra investerare och stärka sina gemensamma röster för att påverka företagsbeteende.

SFDR Entity Report

Letar du efter våra fonder?

Alla våra fonder 

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se