Case All Star får högsta betyg

Case All Star har erhållit högsta hållbarhetsbetyget av Morningstar, dvs 5 glober! Hållbarhetsbetyget är ett sätt att kontrollera hur hållbar en fond är jämfört med andra fonder inom samma kategori. 

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Hållbarhet för oss

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser och våra investeringar. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Hållbarhetsfrågor ska vara en del av förvaltarens val av bolag. Våra fonder ska ha specifika och uttalade kriterier för att välja bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och därmed förbinder vi oss att integrera de sex principer som FN har beslutat om samt att årligen rapportera resultatet.

Vi ska engagera oss som en aktiv aktieägare när det är möjligt genom att bland annat att delta på årsmöten och utnyttja vår rätt att rösta på bolagsstämmor.

Vi ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Utöver dessa krav måste våra fonder exkludera:

a) Bolag som tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som är
speciellt konstruerade för klusterbomber, landminor, kemiska och
biologiska vapen samt kärnvapen

b) Bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av omsättningen

c) Bolag som har en omsättning överstigande 5% hänförligt till produktion av alkohol, spel, pornografi, tobak, fossila bränslen eller vapen.

Vårt arbete med hållbara investeringar

Vi har en tydlig policy för ansvarsfulla investeringar och avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Så här tänker vi
Mask Group 2

Hållbarhetsanalys

Analysen av internationella bolag utgår från de principer som omfattas av FN Global Compact, inklusive de underliggande konventioner och riktlinjer som stöder dessa principer. Med utgångspunkt i dessa analyser avstår Case från att placera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Mask Group 1

Sustainalytics

Vi har valt att samarbeta med Sustainalytics för att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella normer med utgångspunkt att företag har ett ansvar att förhålla sig till internationellt accepterade riktlinjer när de bedriver sin verksamhet, oavsett vart i världen de är verksamma. 
Varje månad screenar vi våra fonder med hjälp av Sustainalytics för att avgöra om det finns investeringar i bolag med bekräftade avvikelser.

Letar du efter våra fonder?

Alla våra fonder

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se