Vi tar ansvar för våra investeringar

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

 

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Vår hållbarhetsrapport

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport för att berätta om hur vi på Case bedriver och utvecklar vårt hållbarhetsarbete. Som fondförvaltare har vi ett ansvar att se till så att våra investeringar hjälper till att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer. Hållbarhet handlar förutom om miljö och klimat även om ekonomisk och social hållbarhet.

Till vår hållbarhetsrapport

Hållbarhet för oss

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser och våra investeringar. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Hållbarhetsfrågor ska vara en del av förvaltarens val av bolag. Våra fonder ska ha specifika och uttalade kriterier för att välja bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och därmed förbinder vi oss att integrera de sex principer som FN har beslutat om samt att årligen rapportera resultatet.

Vi ska engagera oss och påverka som en aktiv investerare när det är möjligt beroende på våra fonders innehav.

Vi ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Vi integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och ansvarsfulla investeringar är en viktig del i förvaltningsuppdraget. 

I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer med tillämpning av de generella kraven i Artikel 4.2 SFDR. Bolagets Hållbarhetspolicy och övriga dokument hänförliga till disclosure-förordningen återfinns under casefonder.se/om-oss/legalt/policies

Mask Group 2

Hållbarhetsanalys

Analysen av internationella bolag utgår från de principer som omfattas av FN Global Compact, inklusive de underliggande konventioner och riktlinjer som stöder dessa principer. Med utgångspunkt i dessa analyser avstår Case från att placera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Mask Group 1

Sustainalytics

Vi har valt att samarbeta med Sustainalytics för att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella normer med utgångspunkt att företag har ett ansvar att förhålla sig till internationellt accepterade riktlinjer när de bedriver sin verksamhet, oavsett vart i världen de är verksamma. 
Varje månad screenar vi våra fonder med hjälp av Sustainalytics för att avgöra om det finns investeringar i bolag med bekräftade avvikelser.

Hållbarhet i vår fondförvaltning

Letar du efter våra fonder?

Alla våra fonder

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se