Vi tar ansvar för våra investeringar

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

 

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Vår hållbarhetsrapport

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport för att berätta om hur vi på Case bedriver och utvecklar vårt hållbarhetsarbete. Som fondförvaltare har vi ett ansvar att se till så att våra investeringar hjälper till att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer. Hållbarhet handlar förutom om miljö och klimat även om ekonomisk och social hållbarhet.

 

Vi vill genom vår hållbarhetsrapport visa att vi tar hållbarhet på allvar och årets hållbarhetsrapport medför att vi som fondbolag fått konkreta siffror på hur fonderna är positionerade idag men hjälper oss även dit vi vill komma. Vi har även fått en bild av hur väl våra fonder är positionerade för att hantera ESG-risker. Det är viktigt för oss att hållbarhetsrapporten inte bara beskriver våra ambitioner och aktiviteter, utan faktiskt är ett konkret och operationellt verktyg för att vi själva ska bli medvetna om hur vi jobbar med hållbarhet idag, men även framöver.

Till vår hållbarhetsrapport

Hållbarhet för oss

Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser och våra investeringar. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Hållbarhetsfrågor ska vara en del av förvaltarens val av bolag. Våra fonder ska ha specifika och uttalade kriterier för att välja bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och därmed förbinder vi oss att integrera de sex principer som FN har beslutat om samt att årligen rapportera resultatet.

Vi ska engagera oss och påverka som en aktiv investerare när det är möjligt beroende på våra fonders innehav.

Vi ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Vi integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och ansvarsfulla investeringar är en viktig del i förvaltningsuppdraget. 

I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer med tillämpning av de generella kraven i Artikel 4.2 SFDR. Bolagets Hållbarhetspolicy och övriga dokument hänförliga till disclosure-förordningen återfinns under casefonder.se/om-oss/legalt/policies

Mask Group 2

Koldioxidavtryck i våra fonder

Vi har mätt fondernas totala koldioxidavtryck per den 31 december 2021. Mätningen är ett led i vårt hållbarhetsarbete och syftar primärt till att upplysa spararna vilket koldioxidavtryck sparkapitalet ger upphov till.

Case Safe Play har ett GHG/revenue tal på 7,93*.

Case Fair Play har ett GHG/Revenue tal på 6,26*.

Case All Star har ett GHG/revenue tal på 3,90*.

Fondernas låga CO2 avtryck förklaras av stor vikt i bank- och finans.

Koldioxidavtrycket är en ögonblicksbild då värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att fondens sammansättning ändras.

*Definition för GHG/Revenue är ett bolags utsläpp av CO2e per 1 miljon SEK i omsättning. För mer informations se vår hållbarhetsrapport.

Mask Group 1

Vi mäter ESG-risker i våra fonder

ESG Risk Rating är ett absolut mått och kan användas för att jämföra både bolag och industrier. ESG Risk-data inhämtas från Sustainalytics.

Case Safe Play har en portföljviktad ESG-risk på 21,9 vilket placerar fonden i kategorin medel men den ligger väldigt nära gränsen för låg risk som är 20. Lägre ESG Risk Rating innebär lägre risk för materiell finansiell skada på grund av ESG-faktorer.

Den portföljviktade ESG-risken i Case All Star ligger på 19,8 vilket placerar fonden i kategorin låg.

Cirka 64% av Case Fair Plays innehav har en ESG Risk Rating vilket medför att fonden inte kan erhålla en officiellt ESG Risk Rating eftersom villkoret för att sätta rating är att mer än 67 procent av fondens innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar. För den delen av portföljen som täcks av Sustainalytics har Case Fair Play ESG-risk på 23,7 vilket placerar den i kategorin medel.

För mer informations se vår hållbarhetsrapport.

Hållbarhet i vår fondförvaltning

Letar du efter våra fonder?

Alla våra fonder

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se