case-safeplay-vit

Case Hållbar Sverige Index


Case Hållbar Sverige Index är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen. Fonden har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar. 
Börja spara i fonden

Fondens placeringsinriktning

Case Hållbar Sverige Index är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen baserad på SIXRX index. 

Normalt sett har en indexfond exponering mot OMXS30 (börsens 30 mest omsatta bolag) eller SIX30RX (OMXS30 inklusive utdelning). Case Hållbar Index speglar Six Return Index som är Stockholmsbörsen breda index inklusive utdelning vilket ger spararen möjlighet till högre avkastning (eftersom spararen även får exponering mot mindre bolag) och riskspridning (eftersom spararen får exponering mot fler bolag).

Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. 

Fonden passar dig som
Vill placera i en indexfond som investerar i ett brett index istället för OMXS30
Vill placera i en indexfond som tar hänsyn till hållbarhetskriterier
Vill placera i en indexfond som tar hänsyn utdelningar

Spara med gott samvete för framtiden

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Fondens utveckling

Aktiefonder
Period AVKASTNING

FONDINFORMATION

Om fonden

Fondens Förvaltare

image-Aug-31-2022-06-14-54-05-PM

Carl Johan Tjärnström

Förvaltare
Mattias_Larsson_416x416px_v2

Mattias Larsson

Förvaltare

Detaljerad information om fonden

Case Hållbar Sverige Index A är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen.
 Fonden har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar. Detta gör denna fond mer diversifierad än indexfonder som speglar OMXS30 och bara investerar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen.

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7

NIVÅ 5

MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Case Hållbar Sverige Index tillhör kategori 5, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Investera i fonden

ny-kund

Ny Kund

Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Jag är en ny kund
befintlig-kund

Befintlig kund

Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Jag är en befintlig kund
kop-via-din-bank

Köp via din bank

Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Jag vill köpa via bank

Dokument

Add a description here. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.
PRIIP - Andelsklass A
Fakta

PRIIP Andelsklass A

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Faktablad - Andelsklass A
Fakta

Faktablad Andelsklass A

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Faktablad - Andelsklass C
Fakta

Faktablad Andelsklass C

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
informationsbroschyr
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över UCITS-fonden Case Hållbar Sverige Index
Bilaga
Bilaga

Bilaga till informationsbroschyr

Bilaga till informationsbroschyr

Behöver du hjälp?

fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se