Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Case Hedgefond

Fonden är en hedgefond som har möjlighet att investera i aktie, ränte och derivatstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid.

Kommande fondfusion

I samband med en översyn och konsolidering av vårt fondutbud har styrelsen beslutat fusionera Case Hedgefond med Case Credit Opportunity.

För att fusionen ska kunna ske kräver detta godkännande från Finansinspektionen, enligt 8 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Behöver jag göra något som andelsägare i Case Hedgefond?

Nej, du behöver inte göra någonting alls, vi tar hand om hela processen åt dig. Vid fusionen kommer dina fondandelar i Case Hedgefond automatiskt att konverteras till fondandelar i Case Credit Opportunity. Vill du istället lösa in dina andelar eller byta till en annan fond kan du göra det utan kostnad ända fram till och med den dag då Case Hedgefond stängs för handel. En försäljning eller byte till annan fond kan komma att utlösa en realisationsvinst/förlust som du måste ta upp i din deklaration under Inkomst av kapital. När fusionen är genomförd kan du återigen köpa, sälja och byta dina nya fondandelar i Case Credit Opportunity.

Samtliga andelsägare kommer att erhålla ytterligare information om fondfusionen och samtliga fusionsdokument kommer att publiceras på hemsidan efter Finansinspektionens godkännande.

Läs mer om Case Credit Opportunity här =>

Fördelar med fondfusionen

Transparens

Räntefonder tenderar att vara mer transparenta än hedgefonder när det gäller deras investeringsstrategier och portföljkomposition. Detta gör det lättare för investerare att förstå var deras pengar placeras och vilken exponering de har mot olika marknadsrisker.

Avkastning

Case Credit Opportunity, med sin opportunistiska inriktning mot företagskrediter, har möjlighet att leverera en högre avkastning än Case Hedgefond.

Jämförbarhet

Genom att Case Credit Opportunity tillhör Morningstarkategori Ränte – SEK obligationer, flexibel, högrisk har andelsägarna möjlighet att jämföra fondens avkastning med andra fonder i kategorin vilket i samma utsträckning inte är möjligt för Case Hedgefond.

Kontaktformulär

Kursgraf

Fondens förvaltare

Andreas Rask

Med många års erfarenhet inom ränteförvaltning och en specialisering inom high yield-marknaden, är Andreas en ledande expert i vårt team. Genom noggrann analys och strategisk förvaltning har han konsekvent levererat starka resultat och mervärde för våra fondsparare.

Tom Andersson

Med årtionden av erfarenhet inom ränteförvaltning har Tom Andersson framgångsrikt byggt och förvaltat portföljer som har genererat betydande avkastning för investerare. Hans strategiska och analytiska förmåga har gjort det möjligt att navigera genom flertalet marknadscykler med framgång. Han har inte bara levererat exceptionella resultat utan har också erhållit flera prestigefyllda utmärkelser som erkännande för sitt arbete.

Madeleine Almqvist

Utbildning vid Stockholm School of Economics, M.Sc. in Accounting, Valuation and Financial Management. Med en gedigen bakgrund inom finanssektorn är Madeleine en nyckelmedlem i vårt ränteteam. Hon har en omfattande erfarenhet från två av Sveriges största banker, där Madeleine har utvecklat en djup förståelse för marknader, kreditrisker och strategisk kapitalförvaltning.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Hedgefond

Typ av hedgefond

Multistrategi

Förvaltare

Calles, Larsson, Rask

Risk

2 (7)

Valuta

SEK

Startdatum

2004-03-01

SFDR

Artikel 8

Fast förvaltningsavgift

1,0 %

Rörlig avgift

Ja

UCITS

Nej

Avkastning och NAV-kurser