Case Hedgefond

Fonden är en multistrategifond som investerar i aktie, ränte och derivatstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid.

Om fonden

Case Hedgefond är en aktivt förvaltad hedgefond som genom en multistrategi strävar efter att uppnå en god riskjusterad avkastning. För att nå detta tar fonden såväl långa som korta positioner i aktier. Fondens long/short-strategi bygger huvudsakligen på en pair trading strategi, där en lång position matchar en kort position i två enskilda aktier. En del av vår pair trading strategi syftar till att identifiera två aktier med liknande egenskaper som handlas till ett prisförhållande som ligger utanför det historiska handelsmönstret. Denna investeringsstrategi innebär att fonden köper den aktie som anses ha för lågt pris samtidigt som fonden blankar den aktie som anses ha för högt pris, ett så kallat risk arbitrage. En fördel med en väl fungerande pair trading strategi är att den kan reducera risker, vilket över tid ger goda förutsättningar att skapa en jämn portföljavkastning.

Fonden kommer som del av sin strategi även från tid till annan att placera en betydande del av i obligationer och andra ränterelaterade instrument för att skapa avkastning.

Fördelar med fonden

Komplement

Hedgefonder passar framför allt dig som vill ha ett komplement till en traditionell fondportfölj där avkastningen inte påverkas av utvecklingen på marknaden utan i stället av förvaltarteamets skicklighet.

Lägre volatilitet

Kurssvängningarna i en hedgefond är historiskt sett lägre än i en traditionell aktiefond.

Lägre risk

Case Hedgefond har med sin long/short-strategi en lägre risk än traditionella aktiefonder.

Kursgraf

Fondens förvaltare

Fredric Calles

Fredric har bland annat varit ansvarig för att bygga upp och leda förvaltningsorganisationer och dotterbolag inom Handelsbanken, UBS, Alfred Berg och Catella. Fredric var även under nästan 15 års tid medlem av koncernledningen på AB Industrivärden.

Mattias Larsson

Mattias har en Msc i Financial Economics från Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som fondförvaltare på hos Catella/Celina Fonder där han var förvaltare för Celina Balanserad och Celina Sverige Hållbart Beta. Dessförinnan har Mattias arbetat som trader på Handelsbanken Capital Markets och som portföljförvaltare på Industrivärden.

Andreas Rask

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring. Efter gymnasiet valde han därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case 2014 arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas fokus ligger på företagsobligationer där han tillsammans med Tom Andersson ansvarar för kreditförvaltningen i våra räntefonder.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Hedgefond

Typ av hedgefond

Multistrategi

Förvaltare

Calles, Larsson, Rask

Risk

2 (7)

Valuta

SEK

Startdatum

2004-03-01

SFDR

Artikel 8

Fast förvaltningsavgift

1,0 %

Rörlig avgift

Ja

UCITS

Nej

Avkastning och NAV-kurser

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev