Case Sverige Högutdelande Bolag

Case Sverige Högutdelande Bolag är en aktiefond som är inriktad på att hitta de bolag på Stockholmsbörsen som har högst direktavkastning. Genom att både ta hänsyn till fastställd utdelning och prognostiserad utdelning investerar fonden i en stabila utdelningsaktier som innebär sällan eller aldrig sänkt utdelning.

Om fonden

Case Sverige Högutdelande Bolag är en semiaktiv förvaltad fond som tar fram de bästa bolagen som över tid kan höja sin utdelning till aktieägarna. Att investera i Case Sverige Högutdelande Bolag är ett enkelt sätt att få exponering mot de bolag på Stockholmsbörsen som har den högsta direktavkastningen, vilken över tid är en viktig del av den totala avkastningen på en aktieinvestering. Ett bolag som kan dela ut en del av vinsten är i en mognare fas än ett bolag som behöver återinvestera alla vinster tillbaka i bolaget. Detta gör högutdelande bolag mer stabila än övriga bolag vilket sänker risken mätt i volatilitet

En bra utdelningshistorik ses ofta som ett kvitto på att bolaget går med vinst samt att bolagets kassa inte behövs utnyttjas till stor del för att driva verksamheten vidare.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fördelar med fonden

Låg avgift

Fördelen med fonden är att förvaltningsavgiften oftast är lägre än i aktivt förvaltade fonder pga att fondens urval bygger på en kvantitativ modell, vilket ger mer pengar i plånboken för spararna.

Stabila och lönsamma bolag

Högutdelande bolag har i regel en stabilare lönsamhet än bolag i tillväxtfas, vilket gör att man kan dela ut en del av vinsten.

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar kan självklart beaktas även i fonder som grundas i kvantitativa modeller. Därför utesluts de företag som inte uppfyller fondens hållbarhetskriterier.

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

JM

2.26%

Hennes & Mauritz

2.26%

Peab

2.15%

Dometic Group

2.14%

Lundin Gold

2.14%

Nyfosa

2.14%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Sharpekvot

0.21

Antal ägare hos Avanza

6 809

Standardavvikelse

21.01%

Förvaltat Kapital

912 MSEK

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Hållbarhetsbetyg

2 (5)

Låg CO2-risk

Ja

Hållbarhetsfokus

Delvis

Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)

20.89 av 100

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Henrik Carlman

Henrik är chef för Case aktieförvaltning och är en högt rankad fondförvaltare. Henrik har ett förflutet som Investment Director hos Aeternum och förvaltare på Swedbank Robur. På Swedbank Robur var han ansvarig för den nordiska fonden Robur Microcap och den globala fonden Robur Fokus. Henrik har konsekvent levererat enastående resultat för de fonder han har förvaltat och har belönats med AAA-rating av Citywire.

Mattias Larsson

Mattias har en Msc i Financial Economics från Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som fondförvaltare på hos Catella/Celina Fonder där han var förvaltare för Celina Balanserad och Celina Sverige Hållbart Beta. Dessförinnan har Mattias arbetat som trader på Handelsbanken Capital Markets och som portföljförvaltare på Industrivärden.

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefond

Förvaltare

Carlman, Larsson & Tjärnström

Förvaltningsavgift

0,6%

Index att replikera

Six Return Index (SIXRX)

Valuta

SEK

Startdatum

1998-10-02

Risk

4 (7)

SFRD

Artikel 8

Avkastning och NAV-kurser

Kurs andelsklass B

Kurs andelsklass C