<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-fairplay-vit.png

Fair Play


Fair Play är vår blandfond som nått stor framgång genom att alltid placera 60 procent i aktier och 40 procent i räntebärande placeringar. Ett recept som har gjort att fonden gått lika bra eller bättre än index men till lägre risk.

Börja spara i fonden

Fondens utveckling

Fair Play är namngiven efter Stefan Edberg Sportsmanship Award. Fonden speglar Stefans personlighet där den vid en första anblick kan upplevas som något försiktig med 60 procent aktier och 40 procent räntebärande placeringar men Fair Play har med sitt stabila förvaltningsresultat vunnit framgång och respekt
Tom Andersson
Kontorschef Växjö / Fondförvaltare

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Blandfond
Fondbolag Case Kapitalförvaltning
ISIN SE0001338674
Förvaltare Tom Andersson & Georg Norberg
Risk Nivå 4 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2005
Minsta insättning SEK 5 000,00
Fast förvaltningsavgift 1%
Rörlig avgift* 15%
* jämförelseindex OMRX-TBILL

Fondens Förvaltare

Tom Andersson & Georg Norberg

Delägare och fondförvaltare
Fonden förvaltas av både Tom Andersson och Georg Norberg där Tom ansvarar för fondens ränteplaceringar och Georg för fondens aktiedel.

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Med ett förflutet som förvaltare och private banker på SEB grundade Tom tillsammans med Stefan Edberg vårt Växjökontor år 2007. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

För många fondsparare är Georg Norberg ett känt ansikte. Under åren har han deltagit på otaliga aktiekvällar och har med sin lugna och övertygande argumentation vunnit spararnas förtroende. Georg har mer än 30 års erfarenhet i finansbranschen huvudsakligen som fondförvaltare. I tidernas begynnelse även som mäklare på börsgolvet i Gamla Stan.
Kontakta fondförvaltarna

Placeringsinriktning

Fair Play är en blandfond som investerar i våra bästa aktie- och ränteplaceringar. Fonden är till för sparare som vill erhålla en exponering både mot aktier samt företagsobligationer och önskar en god avkastning till begränsad risk. Fördelningen är förutbestämd och allokeringen mellan dessa två tillgångsslag ska i normalfallet vara 60/40. Avvikelser kan ske från nämnda fördelning med plus/minus 20 procentenheter.

Eftersom Fair Play utnyttjar möjligheterna hos både aktier och obligationer, får fonden en lägre risk (mätt som standardavvikelse) än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond. Till skillnad från traditionella blandfonder blir Fair Play koncentrerad, det innebär att antalet aktie- och obligationsinnehav är begränsat. Det ger i sin tur utrymme för våra bästa investeringsidéer. Andra blandfonder investerar ofta i lågavkastande statspapper, den här fonden investerar däremot i högavkastande företagsobligationer vilket är en viktig skillnad.

Fondens aktiedel ska fokusera på stora och likvida bolag med en hög direktavkastning. Med det menas en förväntad utdelning som är lika med genomsnittet i marknaden eller bättre. Bolagen skall även ha en erkänt aktieägarvänlig utdelningspolitik.

I räntedelen fokuserar förvaltaren på företagsledning, affärsstrategier, kassaflödet i bolaget, återbetalningsförmåga, finansiell ställning och ägarstruktur. Bedömning av den finansiella risken omfattar analyser av skuldnivåer, det vill säga åtaganden i och utanför balansräkningen och skuldsidans förfallostruktur. Den finansiella risken ställs mot företagets affärsrisk och förmåga att generera framtida kassaflöden.

Fair Play är ett bra alternativ för sparare som vill erhålla exponering både mot aktier samt företagsobligationer och önskar en god avkastning till begränsad risk.

Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 4

Medel risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Till följd av fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och ränteplaceringar kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

informationsbroschyr.png
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över specialfonden Fair Play

informationsbroschyr.png
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

informationsbroschyr.png
Köpanmälan

Befintliga kunder

Köpanmälan för Fair Play

informationsbroschyr.png
Försäljning

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan för Fair Play

informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Fair Play Halvårsrapport per 2018-06-30

informationsbroschyr.png
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för Fair Play 2017.

informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

Fair Plays hållbarhetsprofil

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se