<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-fairplay-vit.png

Fair Play


Fair Play är en aktivt förvaltad fond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de nordiska marknaderna med fokus på de svenska ränte- och aktiemarknaderna. Fondens fokus är för närvarande på högavkastande företagsobligationer. Målsättningen är att över tid leverera en årlig avkastning på cirka 6-8 procent.

Börja spara i fonden

Fondens utveckling

Lär dig mer om företagsobligationer

Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.

Genom att investera i rätt företagsobligationsfond kan du få god avkastning och samtidigt minska risken på dina placerade pengar inför en eventuell turbulens på aktiemarknaden. Ta del av våra bästa tips när det gäller att investera i företagsobligationer genom att ladda hem guiden.

Ladda hem guiden
Senaste nytt om Fair Play

Slutet för QE-programmen?

06/11 2018

När jag har varit ute och träffat er kunder eller ...

Läs mer »

Jojje och Tom kommenterar marknadsläget!

30/10 2018

Höstrusket har även nått börsen där många aktier har hamnat ...

Läs mer »

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Räntefond
Fondbolag Case Kapitalförvaltning
ISIN SE0001338674
Förvaltare Andreas Rask & Tom Andersson
Risk Nivå 4 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2005
Minsta insättning SEK 5 000,00
Fast förvaltningsavgift 1%
Rörlig avgift* 15%
* jämförelseindex OMRX-TBILL

Fondens Förvaltare

Andreas Rask & Tom Andersson

Fondens förvaltare

Fonden förvaltas av både Tom Andersson och Andreas Rask. Teamet har lång och gedigen erfarenhet av kreditförvaltning och förvaltar även Safe Play som historiskt har visat goda förvaltningsresultat. 

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring och han valde därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas är analytisk och noggrann med över 10 års erfarenhet av finansbranschen.

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Med ett förflutet som förvaltare och private banker på SEB grundade Tom tillsammans med Stefan Edberg vårt Växjökontor år 2007. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen. 

Kontakta fondförvaltarna

Placeringsinriktning

Fair Play är en aktivt förvaltad fond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de nordiska marknaderna med fokus på de svenska ränte- och aktiemarknaderna. 

Fondens fokus ligger f.n. på högavkastande företagsobligationer. Fondens fokus kan, i enlighet med fondbestämmelserna, komma att skiftas mot aktiemarknaden och/eller derivathandel om det bedöms gynna fonden.

Styrelsen i Case har fattat beslut om att lämna in en ansökan om ändring av Fair Plays fondbestämmelser för att fonden ska bli en renodlad högräntefond. Ändringen är villkorad av Finansinspektionens godkännande av fondbestämmelserna.

Fair Play blir en fond för sparare som: 
 vill ha en aktivt förvaltad fond med fokus på högavkastande företagsobligationer
 önskar högre risk och större möjligheter än Safe Play
 söker avkastning i dagens låga ränteläge
 har ett långsiktigt mål med sitt sparande på minst tre till fem år 
Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 4

Medel risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Till följd av fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och ränteplaceringar kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

informationsbroschyr.png
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över specialfonden Fair Play

informationsbroschyr.png
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

informationsbroschyr.png
Köpanmälan

Befintliga kunder

Köpanmälan för Fair Play

informationsbroschyr.png
Försäljning

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan för Fair Play

informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Fair Play Halvårsrapport per 2019-06-30

informationsbroschyr.png
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för Fair Play 2018

informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

Fair Plays hållbarhetsprofil

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se