Case Högräntefond

Detta är vår högräntefond som investerar i högavkastande företagsobligationer, även kallade High Yield. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret team som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk.

Om fonden

Case Högräntefond fokuserar på högavkastande företagsobligationer, så kallade high yield-obligationer, eftersom dessa ofta en högre avkastning än obligationer med högre kreditbetyg (investment grade). Vår förvaltningsmodell inom high yield bygger på en strukturerad analys av sektorer och bolag där förvaltarna investerar i företagsobligationer där vi ser en möjlighet att generera överavkastning. Eftersom fonden investerar i företagskrediter med en i genomsnitt högre kreditrisk så gör vi bland annat en djupgående analys av ett bolags förmåga att generera lämpligt kassaflöde för att kunna hantera sina skulder, refinansieringsrisker och likviditet.  

Målsättningen är att fonden på lång sikt ska överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex.

Fondens fördelar

Högavkastande

High Yield har historiskt sett presterat bättre relativt obligationer emitterade av bolag med högre kreditvärdighet trots högre grad av defaults.

Högre avkastning

Case Högräntefond har de senaste tre åren levererat en bättre avkastning än jämförbara fonder och har belönats med 5 stjärnor i fondbetyg.

Koncentrerad portfölj

Fonden har en koncentrerad portfölj, cirka 40 innehav, för att ha möjlighet att leverera högsta möjliga avkastning.

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

STENA

3.48%

FISKARS

3.45%

HUHTAMAKI

3.45%

HOERMANN

2.92%

ARLA CP

2.82%

MGI

2.66%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

9.0%

Ränteduration

1.1 år

Antal emittenter

54

Fondbetyg

5 (5)

Andel IG

19.75%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Artikel 8

Koldioxidavtryck GHG/Revenue MSEK

6.26 (2021-12-31)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Andreas Rask

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring. Efter gymnasiet valde han därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case 2014 arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas fokus ligger på företagsobligationer där han tillsammans med Tom Andersson ansvarar för kreditförvaltningen i våra räntefonder.

Tom Andersson

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på aktier och företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

Madeleine Almqvist

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Rask, Andersson och Almqvist

ISIN

SE0001338674

Startdatum

2004-12-31

Valuta

SEK

Handelsintervall

Dagligen

Risk

3 (7)

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser

Kurs andelsklass B

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev