Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Case Högräntefond

Detta är vår högräntefond som investerar i högavkastande företagsobligationer, även kallade High Yield. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret team som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk.

Om fonden

Case Högräntefond fokuserar på högavkastande företagsobligationer, så kallade high yield-obligationer, eftersom dessa ofta en högre avkastning än obligationer med högre kreditbetyg (investment grade). Vår förvaltningsmodell inom high yield bygger på en strukturerad analys av sektorer och bolag där förvaltarna investerar i företagsobligationer där vi ser en möjlighet att generera överavkastning. Eftersom fonden investerar i företagskrediter med en i genomsnitt högre kreditrisk så gör vi bland annat en djupgående analys av ett bolags förmåga att generera lämpligt kassaflöde för att kunna hantera sina skulder, refinansieringsrisker och likviditet.  

Målsättningen är att fonden på lång sikt ska överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fondens fördelar

Högavkastande

High Yield har historiskt sett presterat bättre relativt obligationer emitterade av bolag med högre kreditvärdighet trots högre grad av defaults.

Högre avkastning

Case Högräntefond har de senaste tre åren levererat en bättre avkastning än jämförbara fonder och har belönats med 5 stjärnor i fondbetyg.

Koncentrerad portfölj

Fonden har en koncentrerad portfölj, cirka 40 innehav, för att ha möjlighet att leverera högsta möjliga avkastning.
Kontaktformulär

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

STENA 7 1/4 02/15/28

3.78%

FISAS 5 11/16/28

3.72%

HUHTAM 5 11/24/28

3.72%

BTWO Float 09/22/26

3.71%

MEDGAM Float 06/21/26

3.63%

JOTGRP Float 10/03/28

3.23%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

9.0%

Ränteduration

1.0 år

Antal emittenter

49

Fondbetyg

5 (5)

Andel IG

15.35%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Artikel 8

Koldioxidavtryck GHG/Revenue MSEK

6.26 (2021-12-31)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Andreas Rask

Med många års erfarenhet inom ränteförvaltning och en specialisering inom high yield-marknaden, är Andreas en ledande expert i vårt team. Genom noggrann analys och strategisk förvaltning har han konsekvent levererat starka resultat och mervärde för våra fondsparare.

Tom Andersson

Med årtionden av erfarenhet inom ränteförvaltning har Tom Andersson framgångsrikt byggt och förvaltat portföljer som har genererat betydande avkastning för investerare. Hans strategiska och analytiska förmåga har gjort det möjligt att navigera genom flertalet marknadscykler med framgång. Han har inte bara levererat exceptionella resultat utan har också erhållit flera prestigefyllda utmärkelser som erkännande för sitt arbete.

Madeleine Almqvist

Utbildning vid Stockholm School of Economics, M.Sc. in Accounting, Valuation and Financial Management. Med en gedigen bakgrund inom finanssektorn är Madeleine en nyckelmedlem i vårt ränteteam. Hon har en omfattande erfarenhet från två av Sveriges största banker, där Madeleine har utvecklat en djup förståelse för marknader, kreditrisker och strategisk kapitalförvaltning.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Rask, Andersson och Almqvist

ISIN

SE0001338674

Startdatum

2004-12-31

Valuta

SEK

Handelsintervall

Dagligen

Risk

3 (7)

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser

Kurs andelsklass B