<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev juli 2019


All Star 

Första sänkningen sedan 2008

Federal Reserve sänkte planenligt styrräntan med 25 punkter den sista dagen i månaden. Det innebär att det nu är en helt platt yieldkurva med 2 procents ränta i bägge ändar. Börsen reagerade med att svara negativt när Powell samtidigt yttrade att detta inte bör ses som en start på en lång rad sänkningar framöver. Snarare önskar han att det ska tolkas som en smärre justering mitt i en räntecykel, för att om något stävja en begynnande konjunkturoro.

Kvartalsrapporterna som nu levererats under juli kan konstateras vara något under förväntningarna med en lite svagare outlook. De framåtblickande kommentarerna från de stora bolagen andas viss försiktighet utan att på något sätt vara alarmerande. Volvo sticker ut med att redan nu dra ner på kapacitet för att möta en svagare efterfrågan och försäljning under resten av året. Rapportperioden kännetecknas denna gång av stora kursrörelser i rapporterande bolag. Marknaden försöker således kalibrera in nya data och anpassa värderingar till en något svagare framtid. Bankerna fortsatte underprestera och det nya som tillkommit där är att vi nu ska förbereda oss på lägre utdelningar framåt. SEB stack ut med att leverera en bra rapport men här har marknaden helt missat den stora exponeringen mot Baltikum vilket i någon mån sannolikt kommer påverka även Wallenbergs bank under hösten.

 

All Star - en slagig rapportperiod

En stökig rapportperiod är nu avklarad med stora kursrörelser i rapporterande bolag. Fondens innehav gick bättre än snittet vid en summering. Det riktiga sänket stod spelbolaget Kindred för. Spelregleringen som genomfördes vid årsskiftet har inte alls kommit att spela ut såsom bolaget förfäktat tidigare. Det har nu visat sig att spelmarknaden totalt har minskat med 20 procent vilket inte låg i korten. AstraZeneca där fonden är investerad finner vi istället i den andra vågskålen med en kraftig uppgång på rapporten. Här visar nu bolaget tillväxt i de nya preparat som lanserats de senaste åren.

Veoneer som för stunden är fondens största innehav gick initialt upp kraftigt på en svag rapport som dock var väsentligt bättre än lågt ställda förväntningar. Jan Carlson leder det innovativa ingenjörsföretaget med järnhand och vår tro är att han, som med de historiska framgångarna med Autoliv, kan komma att ta en stor världsmarknadsandel för aktiv säkerhet i fordon. All Star gick upp med 0.7 procent i juli medan OMXS PI steg 0.1 procent.

 

Fondfakta        2019-07-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +0.66%   VEONEER 8.6%
3 månader -0.22%   ELEKTA B 5.11%
1 år -0..02%   SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 5.1%
5 år 0%    NRC GROUP ASA 4.91%
Sedan årsskiftet 19.17%    HUSQVARNA B 4.8% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - HÖG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar