<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev augusti 2019


All Star 

Volatiliteten ökar

 Augusti blev planenligt en stökig månad. När krutröken skingrats och Donald Trump twittrat intensivt i slutet av månaden begränsade sig nedgången till endast en procent. På savannen är det många grå noshörningar som promenerar omkring. En grå noshörning är till skillnad från en svart svan, som vi alla har hört talas om, en faktor som vi känner till men inte tar intryck av. Här återfinns Handelskrig, Brexit, Hormuzsundet, Hong Kong, Italien och Inverterad yieldkurva. Sammantaget en hel hockeykedja med potentiella triggers för en orolig börs. I den andra vågskålen återfinner vi det nu lite slitna ”TINA” There is no alternative. Dragkampen mellan dessa storheter är vi nu mitt i och det kommer att påverka utvecklingen under hösten.

Det som vi också har att förhålla oss till är den sämre och avtagande högkonjunkturen vi haft sedan centralbankerna överstimulerat ekonomierna runt om i den utvecklade världen. Det sannolika är att vi nu kommer att få en något sämre allmän efterfrågan och en lägre fart. Detta kan vi observera i samtliga framåtblickande prognoser såsom ISM och PMI siffror. En inverterad räntekurva där de långa räntorna är lägre än de korta är en stark signal om sämre tider. Träffsäkerheten som räntemarknaden har i att förutspå vad som ska hända framåt brukar oftast vara rätt.

 

All Star 

Stora individuella kursrörelser under månaden. Banker fortsätter att vara sänke, nu tillsammans med cykliska bolag. ICA levererade en stark rapport och en kraftig uppgång kunde noteras huvudsakligen emanerande från de stora blankningspositioner som finns i den mycket högt värderade matbutiken. Veoneer som återfinns i fonden har tyvärr fortsatt sin kräftgång. Här är det framförallt amerikanska placerare som blankar aktien. Den korta positionen överstiger sannolikt tio procent. En exakt siffra är svår att få fram eftersom bolaget även är noterat i USA. Ett mycket intressant läge där alla springer mot utgången eftersom försäljningen ännu inte tagit fart. Bolagets börsvärde är 16 mdr SEK och orderstocken är 19 mdr USD. Även om man justerar ned orderstocken med 20% vilket kan vara klokt pga. den förväntade lägre bilförsäljningen i världen så förefaller det vara en straffspark.

 

Fondfakta        2019-08-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad -3.13%   VEONEER 7.97%
3 månader +3.62%   SAAB 5.64%
1 år -5.23%   NRC GROUP ASA 5.25%
5 år 0%    BILLERUDKORNÄS 4.6%
Sedan årsskiftet 15.22%    KINNEVIK AB B 4.43% 

 

Skärmklipp aug all

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - HÖG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar