<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev november 2019


Vi går mot ett bra avslut på 2019 och är försiktigt optimistiska inför aktiemarknaden 2020

Även om uttalanden kring framtiden på sina håll är mer åt det försiktiga hållet så ser de skarpa siffrorna för Q3 generellt bra ut. Såväl index som All Star steg i november och fonden lyckades även ta igen något av det som den tappade mot index i september. Alla hoppas nu på att handelssamtalen mellan USA och Kina ska fortsätta i ett konstruktivt tonläge och därigenom kunna hålla humör och riskaptit uppe under resten av året. Tyskland klarade sig också från att hamna i teknisk recession då den tyska ekonomin under det tredje kvartalet faktiskt visade en positiv tillväxt.

I portföljen har Hexagon gått särskilt starkt i november efter en fin kvartalsrapport. Under månaden har vi bland annat sålt i Alfa Laval och köpt i Latour. Case All Star gick under november månad upp med 1.6 procent medan OMXS PI steg 1.3 procent.

 

 

Fondfakta        2019-11-29

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +1.23%   LATOUR INVESTMENT B 6.83%
3 månader +9.02%   KINNEVIK AB B 5.65%
1 år +10.38%   INVESTOR B 5.09%
      ASSA ABLOY B 4.91%
Sedan årsskiftet +23.45%    LUNDBERGFÖRETAGEN B 4.89% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - HÖG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar