<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev december 2019


All Star  -  starkt börsår till ända

Efter den kraftiga börsuppgången i december kan vi nu vänta oss ett något lugnare början på året. Januari brukar historiskt sett vara en lugn månad innan alla börsbolag släpper sina bokslutskommunikéer. 

Riskaptiten i december eldades på av ett par avdramatiserande politiska händelser under månaden som fick aktiemarknaden att hålla tempot uppe ända in i mål. Boris Johnsson gick med stor majoritet vinnande ur parlamentsvalet i Storbritannien. Planen är att lämna unionen den 31 januari, med en plan B om ett absolut slutdatum den 31 december. Dessutom mildrades tonläget ordentligt i handelskrigsföringen mellan Kina och USA. De två jätteekonomierna närmar sig nu varandra i ett nytt handelsavtal.

Geopolitisk oro är det ingen brist på och när USA attackerar och dödar Irans general Soleimanis kan vi alla läsa hur säkerhetsläget har blivit kraftigt försämrat. Vi får se om Iran kan nöja sig med sin hämdaktion eller om landet planerar ytterligare bombdåd varpå USA svarar med att slå ut oljekapacitet.

Under månaden har vi bland annat köpt i Volvo och Nordea. Case All Star gick under december månad upp med 1.5 procent.

 

Fondfakta        2019-12-31

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad +1.23%   LATOUR INVESTMENT B 6.83%
3 månader +9.44%   KINNEVIK AB B 5.65%
1 år +10.38%   INVESTOR B 5.09%
      ASSA ABLOY B 4.91%
Sedan årsskiftet +23.45%    LUNDBERGFÖRETAGEN B 4.89% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - HÖG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar