<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

All Star månadsbrev februari 2020


När vi gick in i månaden var börsen fylld av optimism och börsen rörde sig vid all time high. Till en början  verkade Coronaviruset bara bli en liten parentes men när det spred sig utanför Asien steg paniken på de finansiella marknaderna.

Över en natt, eller en helg, förändrades optimismen och riskaptiten försvann tvärt. När det började rapporteras om allt fler fall utanför Kina där viruset till sist nådde Europa reagerade och agerade folk i  vad man skulle beskriva som kollektivpanik där alla sökte att hämta hem sina vinster och det illa kvickt. 

Det vi kan se nu är att marknaden fortfarande är volatil och inte riktigt har bestämt sig åt vilket håll den vill. Börsen kan svänga mer än 5 procent under en dag vilket tyder på att den saknar stabilitet och fortfarande agerar nervöst. Minsta nyhet kan få den att tippa åt båda håll. Det är svårt att sia om framtiden men det vi kan konstatera att det som framförallt fick börsen att rasa är Coronaviruset. En extern extraordinär händelse. Företagen kommer antagligen påverkas i Q1 men det återstår att se hur det ser ut på längre sikt vilket är mest intressant. Hur fort kommer utflödena komma tillbaka in på marknaden i form av bland annat ETF:er och hur lång tid kommer det ta innan marknaden återhämtat sig?

Vi kommer nog att få leva med en svängig marknad, som består av både kraftiga upp- och nedgångar, den närmaste tiden där alla jagar avkastning men ingen vill vara med på nedsidan.

Det har varit en tuff månad för alla, så även för Case All Star som gick ner totalt 7,3%. Vi valde i slutet av månaden att utöka vårt innehav i Volvo, Securitas och Boliden. 

Fondfakta        2020-02-29

PERIOD

AVKASTNING   STÖRSTA INNEHAV  
1 månad -7.38%   EQT AB 5.51%
3 månader -6.18%   INVESTOR B 5.03%
1 år +5.19%   LATOUR INVESTMENT B 4.93%
      LUNDBERGFÖRETAGEN B 4.69%
Sedan årsskiftet -7.3%    KINNEVIK AB B  4.59% 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.35.13

NIVÅ 5 - MELLAN RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar