<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev juli 2019


Fair Play  - fortsatt bra sommar i sekundären

Fair Play har fått en flygande start sedan maj då fonden ändrade inriktning från blandfond till högräntefond. Avkastningen från den 9 maj till den 31 juli är hela 1,48% vilket vi är väldigt nöjda med.

Kreditspreadarna för High Yield fortsatte sjunka i början på juli för att sedan i slutet på månaden gå isär igen till ursprungsläget som rådde vid halvårsskiftet. Ändå har det under månaden lönat sig att vara investerad i obligationer med just något högre kreditrisk. Detta eftersom utgivandet av nya högavkastande företagsobligationer som vanligt ebbade under sommaren. Det här fenomenet leder då ofta till brist på räntepapper och stark handel, präglad av något mindre priskänslighet på sekundärmarknaden, gjorde att befintliga utestående företagskrediter handlades upp.

Hoist Finance kom dessutom med en riktigt stark kvartalsrapport vilket också bidrog till fondens utveckling. Under månaden har vi bland annat hunnit köpa i Axactor samt sälja i Arise. Fair Play gick upp med 0.71 procent i juli månad medan OMRX T-Bill backade 0.04 procent.

Fondfakta        2019-07-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.71%   Duration 0.8 år 
3 månader 1.42%   Running yield 6.12%
1 år 2.7%    Rating BB
5 år 31.7%     Betyg ★★
Sedan årsskiftet 13.76%    Andel IG 48.93% 

 

Vi vill återigen passa på att uppmärksamma er om att Fair Play har inriktning mot högavkastande företagsobligationer från och med maj 2019.

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar