<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev september 2019


Case Fair Play har fått en raketstart efter sommaren mycket tack vare investeringarna i högavkastande företagsobligationer*!

Fair Play har under årets tredje kvartal levererat en avkastning på 2.1 procent. Detta var Fair Plays första hela kvartal med 100 procent av fondförmögenheten investerade i högavkastande företagsobligationer och fonden överträffade direkt våra högt ställda förväntningar. Avkastningen kan jämföras med genomsnittet av samtliga fonder med samma placeringsinriktning som under perioden avkastade 0.6 procent (”Ränte - SEK obligationer, företag”).

Fair Play har vid utgången av september blivit omkategoriserad till en ny kategori hos Morningstar och återfinns nu under ”Ränte - SEK obligationer, företag”.

Fed sänkte styrräntan en andra gång för i år med 25 punkter. ECB sänkte sin inlåningsränta med 10 punkter och flaggade även för nya stimulanspaket. Även om det nya QE-programmet den här gången rör sig om köp av obligationer för i det historiska sammanhanget ringa 20 miljarder euro i månaden så är horisonten för detta paket nu okänd. Det kommer alltså gälla tillsvidare. Samtidigt ber centralbankschefer världen över nu respektive stater om en hjälpande hand i form av finanspolitiska åtgärder, med förhoppningen om att skattelättnader och investeringar istället ska kunna driva på konsumtion och inflation.

Vår kära Riksbank lämnade reporäntan oförändrad och vidhöll att en höjning kan komma mot slutet av året, något vare sig vi eller marknaden tror på. Flera negativa makrodata har dock kommit in sedan dess, med lägre inflation och svagt inköpschefsindex, så det är inte omöjligt att även Riksbanken kommer inse att nästa ändring istället bör vara en sänkning nästa år. Under månaden har vi bland annat köpt i Vostok New Ventures samt sålt i Trianon. Fair Play gick upp med 0.78 procent i september månad medan OMRX T-Bill backade 0.04 procent.

Centralbankernas monetära politik har gynnat tillgångar med både ränte- och kreditrisk. Med tanke på Centralbankernas fortsatta finanspolitik ser vi en fortsatt god utveckling för högavkastande företagsobligationer. Speciellt eftersom det finns få alternativ om man som sparare inte vill vara investerad i den volatila aktiemarknaden.

Statistik (Schroders, Refinitiv data correct as of 01 January 2019**) visar att högavkastande företagsobligationer är, efter guld, det bästa tillgångsslaget att vara investerad i de senaste 15 åren (2005-2018). 

*Texten är reviderad 2019-11-05

**Stock Market: MSCI World Total Return Index, Property: Thomson Reuters Developed Market Real Estate Total Return Index. Cash: IBA US dollar interbank LIBOR 3 month, High Yield Bonds: BofA Merrill Lynch Global High Yield TR Index, Investment Grade Bonds: ICE BofAML Global Corporate Total Return Index, Commods: Bloomberg Commodity Index, Gold: Gold Bullion LBM $/t oz. All show total return in local currency.

 

Fondfakta        2019-09-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.56%   Duration 0.8 år 
3 månader 1.72%   Running yield 6.18%
1 år 1.21%    Rating BB
5 år 31.7%     Betyg ★★
Sedan årsskiftet 14.4%    Andel IG 49% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar