<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev december 2019


Fair Play  -  full fart framåt med fokus på högavkastande obligationer

Case fattade under året beslut om att ändra förvaltningsfokus på Case Fair Play till högavkastande företagsobligationer. Fonden har sedan den 9 maj 2019, då fonden avyttrade aktierna och investerade i högavkastande företagsobligationer, levererat en avkastning om cirka 5.1 procent. En avkastning är väldigt bra men blir ännu bättre om man räknar om den till årstakt. 

Idag är det en stor efterfrågan på alternativa tillgångar som inte är så starkt korrelerade med börsen där högavkastande företagsobligationer ligger i vinnarhålet. Vi investerar i  bolag som vi tycker ger bäst värde i förhållande till risken. Här hittar vi oftast företagsobligationer från stora bolag men där obligationen är ganska liten i volym. Det kan även vara så att utgivande bolag har investment grade-status men att obligationen inte är ratad av ett ratinginstitut.

Efterfrågan i andrahandsmarknaden för högavkastande krediter har varit fortsatt stark i december. Det här lite lagom risk-på-läget på marknaden i kombination med låga räntor skapar ett gynnsamt klimat för just företagsobligationer med högre kuponger. När kreditspreadarna har gått ihop ordentligt och marknaden inte längre handlar upp obligationerna i samma utsträckning, är det just underliggande kupongräntor som ska ta vid för att generera fortsatt avkastning. Kreditspreadarna för High Yield sjönk med 14 punkter under månaden. Den primära sidan för nya emissioner var fortsatt aktiv under den första halvan av månaden. I december har vi bland annat köpt i Bayport samt sålt i Ferratum. Fair Play gick upp med 0.56 procent i december.

Fondfakta        2019-12-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.56%   Duration 0.77 år 
3 månader +2.06%   Running yield 6.15%
1 år +17.75%    Rating BB
5 år +31.22%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +17.75%    Andel IG 26% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 16.14.22NIVÅ 4 - MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar