<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev februari 2020


I och med att Corona viruset började sprida sig och marknaderna dök så började investerarkollektivet blicka mot regeringar och centralbanker för att se om det fanns hjälp att hämta. 

Hjälp kom i form räntesänkningar och efter uttalande från både FED och ECB så bröts den negativa trenden något. Men hur ska räntesänkningar bota Coronaviruset? Det återstår att se vilka åtgärder som vidtas och hur dessa tas emot av marknaden. Men det verkar inte finnas någon brist på pengar när det gäller att råda bot på Coronaviruset.

Räntemarknaden är något mer skeptisk än aktiemarknaden, där räntekollektivet ännu inte helt har köpt centralbankernas åtgärder fullt ut. Men det är sedan gammalt att räntemarknaden är mer pessimistisk än aktiemarknaden (som är full av optimister).

Kreditspreadarna för högavkastande krediter gick isär med hela 70 punkter under månaden vilket är ett tydligt tecken på minskad riskaptit. I februari har fonden bland annat sålt obligationer i SAS samt köpt i Vostok New Ventures. 

Trots kaos på marknaden den senaste månaden lyckades Case Fair Play leverera en liten avkastning och gick under månaden upp med 0.06%. Aviserade räntesänkningar borde, allt annat lika, bädda för en bra period för företagsobligationer som tenderar att gynnas lite extra av låga räntor. Den amerikanska 10-åringen är nu under 1 procent, vilket är en rekordlåg nivå.

Vi kommer nog att få leva med en svängig marknad, som består av både kraftiga upp- och nedgångar, den närmaste tiden där alla jagar avkastning men ingen vill vara med på nedsidan.

 

Fondfakta        2020-02-29

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.06%   Duration 0.93 år 
3 månader +2.1%   Running yield 6.15%
1 år +11.64%    Rating BB
5 år +25.99%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +1.51%    Andel IG 20.25% 

 

NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar