<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev april 2020


Case Fair Play  -  riskaptiten på väg tillbaka

Efter en global Corona lock-down och ett hårt oljepriskrig i mars började riskaptiten så sakteliga komma tillbaka även till den nordiska marknaden för högavkastande krediter mot slutet av april. Kombinationen massiva stimulanspaket från centralbanker världen över, att den något mer pessimistiska och trögrörliga kreditsidan av investerarkollektivet prisade in något av en domedag i mars månad, samt att nordiska fondflöden nu har lugnat sig markant talar för en generellt starkare andrahandsmarknad framgent.

Case Fair Play gick ned med 2.2 procent under april månad. Efter en riktigt stark utveckling sedan mitten på april är yielden i fonden dock fortsatt attraktiv på över 10 procent. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i Oriflame.

 

Fondfakta        2020-04-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad - 2.2%   Duration 0.86 år 
3 månader - 18.49%   Running yield 10.2%
1 år - 13.24%    Rating BB
5 år -1.33%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet - 17.33%    Andel IG 13.3% 

 

NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar