<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev juli 2020


 

Case Fair Play - Fortsatt återhämtning på kreditmarknaden

Kreditmarknaden fortsatte att repa sig ordentligt under juli månad. När nu merparten av kvartalsrapporterna har kommit in har de flesta faktiskt sett bättre ut än de väldigt lågt ställda förväntningarna från analytikerkåren som kapade bolagsprognoserna ordentligt i våras. Den negativa marknadsreaktionen i mars och april kan således ha varit i kraftigaste laget. Den goda riskaptiten börjar nu så sakteliga återkomma även till den nordiska kreditmarknaden. Viss brist på nya emissioner på primärmarknaden inom High Yield har dessutom medfört att andrahandsmarknaden har handlats upp och kreditspreadarna för högavkastande krediter fortsatte att sjunka något under månaden.

 

Case Fair Play gick upp med 1.2 procent under juli månad och vi har köpt obligationer i bland annat Hoist Finance.

 

Fondfakta        2020-07-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +1.2%   Duration 1.03 år 
3 månader +7.86%   Running yield 9.05%
1 år - 7.69%    Rating BB
5 år +11.26%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet -10.83%    Andel IG 28.38% 

 

NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar