<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev oktober 2020


 

Case Fair Play - Avvaktande i höstmörkret

Oktober har varit en intensiv månad med kvartalsrapporter, ökad global smittspridning och inte minst slutspurt inför presidentvalet i USA. Marknaden har handlats något avvaktande i väntan på valet men osäkerheten smög sig på och en liten nedåtrekyl kom i spåren av nya restriktioner och nedstängningar i Europa, samtidigt som det nu heller inte verkar bli någon överenskommelse kring nya stimulanser i USA innan presidentvalet.


Oavsett vilken av kandidaterna som vinner ska vi komma ihåg att vi har ett marknadsläge globalt med fortsatt ekonomisk återhämtning, låga räntor och sannolikt fler kommande stimulanspaket från stater och centralbanker, vilket talar för ett fortsatt stort intresse för finansiella tillgångar.

Kreditspreadarna för högavkastande krediter gick isär något under perioden. Case Fair Play gick under oktober månad upp med 1.4 procent, en månad där vi bland annat har sålt obligationer i Klarna och köpt i Intrum.

 

Fondfakta      

 2020-10-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +1.45%   Duration 0.95 år 
3 månader +6.25%   Running yield 8.00%
1 år - 3.86%    Rating BB
5 år +17.87%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet -5.25%    Andel IG 37.82% 

 

NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar