<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev april 2021


 

Case Fair Play - Fortsatt god våraptit

Vi har nu tagit oss igenom merparten av bolagens kvartalsrapporter vilka i stort har överträffat analytikerkårens förväntningar. Konjunkturprognoser från flera håll världen över talar nu också om tecken på en betydligt snabbare återhämtning av BNP-tillväxten än vad tidigare prognoser gett sken av. Viss marknadsvolatilitet uppstod dock när president Biden kom med beskedet att de ytterligare finanspolitiska stimulanspaketen i USA faktiskt kommer att finansieras genom höjda skatter. I sinom tid kommer således notan för kalaset.


Riskaptiten försvann ändå inte helt med denna volatilitet och i synnerhet befintliga företagsobligationer med lite kortare löptider handlades riktigt starkt. Aktiviteten på primärmarknaden ökade också den rejält under månaden. Även maj månad brukar allt som oftast erbjuda en hög aktivitet med många nya emissioner till marknaden. Case Fair Play gick under april månad upp med 1.2 procent och vi har köpt obligationer i bland annat ZetaDisplay samt Oriflame
.

 

 

Fondfakta      

 2021-04-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +1.18%   Duration 0.74år 
3 månader +3.41%   Running yield 7.55%
1 år +24.35%    Rating BB
5 år +31.66%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +4.27%    Andel IG 36.85% 

 

NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar