<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev maj 2021


 

Case Fair Play - Full fart i primärmarknaden 

Vi har nu avslutat årets femte månaden och även denna gång slutade börsen på plus. Månaden inleddes med extremt volatila marknader där det på dagsbasis var uppgångar och nedgångar om över en procent. Mycket tal om inflationsoro samt rekyloro var antagligen drivande samt fenomenet "sell in may and go away". Vidare under månaden lugnade dock det slagiga humöret på marknaden ner sig och det har tickat på relativt stabilt uppåt. Råvarupriserna ligger på rekordnivåer och det blir intressant hur detta tar sig i uttryck i kommande Q2 rapporter.

Konjunkturprognoser från flera håll världen över antyder en betydligt snabbare återhämtning av BNP-tillväxten än vad tidigare prognoser gett sken av. Tecken på stark tillväxt och goda framtidsutsikter tack vare uppöppnandet av samhällen har under månaden varvats med viss inflationsoro och lite lägre aktivitet på andrahandsmarknaden inför sommaren. Från investerarkollektivet inom företagsobligationer har dock mycket fokus, som alltid i maj månad, skiftat till primärmarknaden där aktiviteten har varit enormt hög från såväl nya som gamla bekanta emittenter. Case Fair Play gick under maj månad upp med 0.7 procent och vi har köpt obligationer i bland annat Addvise.

Fondfakta      

 2021-05-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.68%   Duration 0.54år 
3 månader +2.90%   Running yield 7.30%
1 år +22.66%    Rating BB
5 år +29.44%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +4.97%    Andel IG 36.01% 

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar