<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev augusti 2021


Balansgång från Powell startar höstsäsongen

Vi har nu avslutat den sista sommarmånaden och de flesta i Norden är tillbaka från semestern. Månadens största händelse var att talibanerna, med oväntad snabbhet, övertog Kabul i samband med amerikanernas sorti ur Afghanistan. Nyhetsflödet har präglats av kaosartade bilder och vittnesmål från bland annat flygplatsen i och med evakueringen.

Det andra stora eventet under augusti som det väntats på och talats om i flera månader Jackson Hole blev något av en icke-händelse, som det lätt blir när man diskuterat något och bygger upp förväntningar i flera månader. Men tydligt från Jerome Powells kommunikation var i alla fall att ambitionen finns där att mot årsskiftet kunna börja strama åt tillgångsstödköpen. Med väl avvägda ord framkom dock att detta kan komma att ske i maklig takt och att en fortsatt förutsättning är att stark statistik över de amerikanska jobbsiffrorna fortsätter komma in.

Augustibörsen var relativt lugn med några få slagiga dagar med större nedsida, bland annat dagen efter beskedet om talibanernas intåg i Kabul. Vi får fortsatta rapporter om att företag upplever stora svårigheter i leveranskedjorna och att få tag på insatsvaror vilket leder till både förseningar och kostnadsökningar. Detta är inget nytt men värt att hålla ett extra öga på då det påverkar bolagen i stor utsträckning.

 

Case Fair Play gick under augusti månad upp med 0.9 procent, en månad där vi köpt obligationer i bland annat Trianon.

 

 

Fondfakta      

 2021-08-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.87%   Duration 0.62år 
3 månader +3.32%   Running yield 7.10%
1 år +16.26%    Rating BB
5 år +27.53%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +8.42%    Andel IG 42.60% 

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar