<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev mars 2022


Företagen säger ifrån

Efter drygt en månad ser vi dessvärre fortfarande inget slut på det krig som Ryssland startat i och med invasionen av Ukraina. De diplomatiska samtalen har inte lett någonstans och förödelsen för landet och folket är gigantisk. Runt om i Europa öppnar folk nu upp sina hem för att hjälpa de flyktingar som anländer. Sanktionerna från länder i omvärlden har varit kraftiga men inte tillräckliga. På den kommersiella sidan märker vi hur bolag efter bolag gör sina röster hörda och helt lämnar den ryska marknaden i protest mot Putins avskyvärda intåg. Detta är de direkta konsekvenserna av kriget.

De indirekta konsekvenserna av kriget tar form i bland annat en inflation som ligger på rekordhöga nivåer världen över. I mitten av månaden annonserade Federal Reserve den första amerikanska räntehöjningen sedan 2018. I Sverige har Riksbanken gått från en prognos om en räntehöjning 2024 till att omvärdera läget i samband med dessa nya inflationssiffror som är de högsta sedan 1990-talet. Nu verkar man kunna se en räntehöjning komma betydligt tidigare än den gamla prognosen och Konjunkturinstitutet samt flertalet banker bedömer att Riksbanken kommer höja räntan redan i år.

Vi har nu också lämnat årets första kvartal bakom oss. Detta i sin tur innebär att det snart är dags för företagen att öppna och redovisa sina böcker. Om man lyssnar till vad bolagen hittills kommunicerat om vad de ser och tror framåt kan vi notera att många hittills ännu inte har sett konsekvenserna fullt ut av kriget, mer än fortsatta flaskhalsar samt ökande insatsvaru- och fraktpriser. Hur det kommer påverka bolagen mer i grunden i form av efterfrågan och läget i ekonomin återstår alltså att se.

Case Fair Play gick under mars månad ner med 0.1 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Stillfront.

 

Fondfakta      

 2022-03-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad -0.11%   Duration 0.54år 
3 månader -2,44%   Running yield 7.75%
1 år +3.88%    Rating BB
5 år +17.53%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet -2.44%    Andel IG 33,19% 

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar