<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev augusti 2022


Centralbankerna fortsätter bekämpa inflationen

Ytterligare penningpolitiska åtstramningar och en inflation som är fortsatt hög, risk för energikris i Europa samt en fallande konjunktur, gör att vi tror att marknaden kan bli fortsatt avvaktande. Ett relativt hökaktigt tal från Jerome Powell i samband med deras årliga konferens i Jackson Hole pressade upp räntorna kraftigt i augusti. Powell gjorde klart att det är inflationsbekämpningen som har högsta prioritet och medger att det kommer göra ont för såväl företag som hushållen. Samtidigt sjönk inflationsförväntningarna något under månaden för att marknaden nu har börjat fokusera även på den framtida svagare konjunkturen.

Det pågår alltså fortsatt något av en dragkamp mellan de två orosmomenten; hög inflation och svag konjunktur. Bland annat sysselsättningsdata kommer då fungera som en temperaturmätare för hur omfattande räntehöjningar ekonomierna i slutändan kan klara av att bära. September är en centralbankstung månad på året då flertalet centralbanksmöten och policybesked kommer på löpande band. Dessutom går svenskarna till vallokalerna.

Case Fair Play gick under augusti månad upp med 0.8 procent, en månad där vi bland annat har sålt obligationer i Humble.

 

Fondfakta      

 2022-08-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.78%   Duration 0.50år 
3 månader -1.74%   Running yield 8.15%
1 år -3.15%    Betyg N/A
5 år +17.97%       
Sedan årsskiftet -4.31%       

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar