<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev oktober 2022


Något avmattade ränteuppgångar

Marknadsräntorna fortsatte att stiga under månaden men något långsammare än i augusti och september. Vi ser nu även tecken till viss inbromsning av ekonomisk aktivitet världen över och det blir intressant att se i vilken takt centralbankerna vågar gå vidare med sina höjningar efter årsskiftet. Troligen kommer dessa ske i form av mer beskedliga 25 punkters steg eller så kan vi möjligtvis redan efter de europeiska och amerikanska policybeskeden i mitten av december nå en paus, en platå där marknaden kan finna lite andrum. Det hela kommer i vanlig ordning avgöras av hur inflations- och arbetsmarknadsdata kommer in inför dessa policymöten. Centralbankerna har tydligt levererat på den frontloading som de utlovade men en fördröjning kan vara behövlig för att se den totala effekt som de sammantagna höjningarna får på ekonomin i stort.

Case Fair Play gick under oktober månad ner med 0.3 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Heimstaden Bostad.

 

Fondfakta      

 2022-10-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad -0.28%   Duration 0.43år 
3 månader -1.11%   Running yield 8.15%
1 år -5.36%    Betyg N/A
5 år +6.13%       
Sedan årsskiftet -6.11%       

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar