<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev Juli 2023


Långsamt återöppnande i Kina

Högsommarmånaden juli har i år bjudit på toppar och dalar när det gäller det mesta, från extremvärme i Europa till lågtryck och regn i Sverige, från positiva besked om möjligt Natointräde till fler koranbränningar och hot om bojkott av svenska företag i Irak. Det geopolitiska läget i världen är osäkert vilket även ger avtryck på de finansiella marknaderna.

Bolagens rapportsäsong har under månaden dragit i gång på allvar och företagsledarna bekräftar den osäkra bilden om framtiden samt tendenser för vikande efterfrågan på flera marknader. Det är tydligt att Kinas återöppnande efter pandemin blev en besvikelse för många företag och att den förväntade ketchupeffekten i efterfrågan uteblev. Kina sänder dock signaler om kommande åtgärder för att bland annat främja, uppmuntra och stimulera privata investeringar i infrastruktur samt underlätta för landets fastighetssektor. Dessa signaler har hittills ingjutit hopp hos marknaden om en något ljusare utveckling i Kina framgent.  

I slutet av juli var det återigen dags för centralbanksbesked från både Fed och ECB, där en höjning med 25 punkter vardera var givet. Marknaden spetsade i stället öronen för att lyssna på guidningarna framåt i syfte att bedöma risken för ytterligare höjningar. Powell höll fortfarande fast vid Feds datadrivna approach, där en paus eller höjning bedöms från möte till möte baserat på inkommande data. Lagarde gjorde också en vändning mot ett mer duvaktigt tonläge i jämförelse med senaste mötet och ECB intar nu också en mer datadriven ”möte till möte” approach likt Fed.

Case Fair Play gick under juli månad upp med 0.4 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Stena.

 

Fondfakta      

 2023-07-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.35%   Duration 0.53år 
3 månader +0.59%   Running yield 8.15%
1 år +5.64%    Betyg N/A
5 år +15.17%       
Sedan årsskiftet +5.87%       

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar