<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev Augusti 2023


Centralbanksdiskussioner i Jackson Hole

Sommarens sista månad har visat på ytterligare svaghetstecken från Kina med exempelvis den lägsta exportsiffran på tre år samt ytterligare problem för landets fastighetssektor. Det rör sig bland annat om missade kupongbetalningar och rekordförlust från landets största fastighetsutvecklare Country Garden samt ansökan om konkursskydd i USA för Evergrande. Räntor är över lag upp under månaden och den amerikanska 10-åringen nådde i augusti sin högsta nivå sedan 2007, för att sedan falla tillbaka något igen. Fitch sänkte i början av månaden landets kreditbetyg från AAA till AA+, vilket bland annat motiverades av en växande skuldbörda samt en förväntad försämring av de offentliga finanserna.

Månaden avslutades med den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole med tal från Fed-chefen Powell och ECB-chefen Lagarde som huvudnummer. Temat för årets konferens var ”strukturella skiften i den globala ekonomin” men marknaden lyssnade främst efter eventuella signaler om att räntehöjningarna är i hamn. Båda centralbankscheferna stod dock fast vid tidigare budskap om att osäkerheten är stor, att man inväntar inkommande data och tar beslut från möte till möte. Flera centralbankschefer tycks luta åt att det är bättre att göra för mycket än för lite. Efter talen har det dock inkommit något svagare arbetsmarknadsdata från USA, vilket tolkades duvaktigt av marknaden och skulle möjligen kunna ge Fed det datastöd som krävs för att avstå från ytterligare höjningar och stå fast vid räntepaus framöver.

Case Fair Play gick under augusti månad upp med 0.9 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i Sdiptech.

 

Fondfakta      

 2023-08-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.93%   Duration 0.53år 
3 månader +1.63%   Running yield 8.15%
1 år +5.79%    Betyg N/A
5 år +14.09%       
Sedan årsskiftet +6.86%       

 

Riskskala 3NIVÅ 3 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar