<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juni 2019


Safe Play  -  gynnsamma förhållanden för företagsobligationer

Juni präglades mycket av mjuka uttalanden från centralbankerna. Federal Reserve lämnade visserligen styrräntan oförändrad vid junimötet men de flaggar samtidigt för att framtida sänkningar kommer i år, vilka nu faktiskt redan är inprisade på marknaden. Även ECB släppte duvaktiga kommentarer om att ytterligare stimulanser till den europeiska ekonomin i form av nya tillgångsköp inte är uteslutet. Den amerikanska samt tyska 10-åringen sjönk vardera med 13 punkter under månaden.

Att svenska Riksbanken ska kunna leverera någon räntehöjning i år känns högst osannolikt, snarare får vi nog se en nedjustering av räntebanan i september. Detta i kombination med att kreditspreadarna för Investment Grade sjönk med cirka 18 punkter under månaden har varit gynnsamma förhållanden för placeringar i nordiska företagsobligationer. Juni bjöd också på fortsatt hög aktivitet i primären där vi bland annat var med i emissioner från ÅF Pöyry samt European Energy. Safe Play gick upp med 0.22 procent i juni medan OMRX T-Bill backade 0.03 procent.

 

Fondfakta        2019-06-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.13%   Duration 0.73 år 
3 månader 0.71%   Running yield 5.02%
1 år 1.64%    Rating BBB
5 år 12.01%     Betyg ★★★★★
Sedan årsskiftet 2.82%    Andel IG 53.26% 

 

 

Fram till och med sista juni är Safe Play upp 2.8 procent vilket är cirka 0.5 procent bättre än genomsnittet i fondens kategori hos Morningstar.

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar