<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juli 2019


Safe Play  -  väntad julisänkning

Federal Reserve sänkte som väntat styrräntan med 25 punkter vid julimötet. Det blev den första sänkningen på över tio år från Fed. Ska man tro Jerome Powell bör detta egentligen inte ses som en start på en lång rad sänkningar framöver utan mer som en justering i nuvarande räntecykel för att stävja konjunkturoron en smula. Men givet eskaleringen av handelskriget mellan USA och Kina ser vi det som högst troligt att det kommer ytterligare sänkningar i år. Den amerikanska 10-åringen låg stilla medan den tyska sjönk 10 punkter under månaden.

Bland de nordiska bankerna kom framförallt DnB och SEB med starka rapporter för det andra kvartalet. Kreditspreadarna för Investment Grade blev totalt under månaden oförändrade. Juli visade också en något lägre aktivitet i primären där vi bland annat var med i en emission från Oriflame. Vi har dessutom sålt i Marginalen Bank. Safe Play gick upp med 0.29 procent i juli medan OMRX T-Bill backade 0.04 procent.

 

Fondfakta        2019-07-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.29%   Duration 0.73 år 
3 månader 0.44%   Running yield 5.02%
1 år 1.69%    Rating BBB
5 år 12.34%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet 3.05%    Andel IG 53.26% 

 

 

Skärmklipp 2 Fram till och med sista juli är Safe Play upp 3.1 procent vilket är cirka 0.4 procentenheter bättre än genomsnittet i fondens kategori hos Morningstar.

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar