<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev augusti 2019


Safe Play  - tysk 30-åring på noll

Den amerikanska 10-åringen sjönk 50 punkter i augusti och räntekurvan mot 2-åringen blev därmed inverterad med en negativ lutning. Den tyska 10-åringen sjönk också 25 punkter under månaden, till och med den tyska 30-åringen var stundvis nere på negativt territorium. Kvartalsrapporterna som duggade tätt under månaden såg överlag hyggliga ut om än med något softare toner kring guidance. Kreditspreadarna för Investment Grade blev totalt under månaden oförändrade. Augusti visade en något lägre aktivitet i primärmarknaden där vi dock bland annat var med i en emission från SBAB. Vi har dessutom under månaden sålt i Nordax Bank. Safe Play gick upp med 0.26 procent i augusti medan OMRX T-Bill backade 0.04 procent.

 

Fondfakta        2019-08-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.26%   Duration 0.73 år 
3 månader 0.77%   Running yield 5.02%
1 år 1.68%    Rating BBB
5 år 12.2%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet 3.32%    Andel IG 54.24% 

 

 

Skärmklipp aug Fram till och med sista juli är Safe Play upp 3.1 procent vilket är cirka 0.4 procentenheter bättre än genomsnittet i fondens kategori hos Morningstar.

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar