<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev september 2019


Safe Play levererar helt enligt plan! I år är Safe Play upp 3.8 procent vilket är cirka 0.9 procent bättre än genomsnittet i samma kategori. 

Ni som har följt Safe Play ett tag vet att fonden är investerad i så kallade eviga förlagslån (perpetual bonds på engelska) som bankerna gav ut på 80-talet. Anledningen att dessa lån är eviga är att obligationerna ska kunna tillgodoräknas som eget kapital vid beräkning av bankernas kapitaltäckning.

 

Min slutsats har hela tiden varit att bankerna i samband med implementeringen av Basel III-regelverket inte längre kan tillgodoräkna sig dessa lån i beräkningen av kapitaltäckningen och bankerna måste därför lösa in obligationerna. 

De flesta perpetual bonds handlas idag till en underkurs, ofta 70-90 procent av nominellt belopp men måste lösas av banken in till kurs 100. Processen att lösa in de gamla förlagslånen har nu börjat och Safe Play gynnades under månaden av stark handel i obligationer från framför allt europeiska banker och försäkringsbolag.

Den spanska banken Santander valde att återkalla ett gammalt hybridlån utgivet år 2004 till kurs 100. Detta som en förberedelse för 2021 års utgång när det här gamla hybridkapitalet inte längre kommer kunna anses vara ett tillskott i kapitaltäckningen för banken. Eftersom vi undviker att köpa obligationer emitterande av företag i Sydeuropa äger fonden inte specifikt Santander men liknande instrument i Nordeuropa och Norden handlades upp på beskedet från Santander.

Vi har länge haft en vy om att dessa instrumenten ska återkallas innan det europeiska regelverket MREL träder i kraft 1 januari 2022 och nu börjar bolagen alltså ta tag i saken. Det är också delvis därför bankerna just nu är väldigt aktiva i primärmarknaden med att emittera nya obligationer för att därigenom kunna uppfylla kraven innan 2022.

Hela september präglades egentligen av en otroligt hög aktivitet i primärmarknaden, där vi bland annat var med i emissioner från Mandatum samt Storebrand. Vi har dessutom haft förfall i Nordea och Barclays. Safe Play gick upp med 0.46 procent i september och 1.0 procent under kvartal 3.

 Fondfakta        2019-09-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.26%   Duration 0.73 år 
3 månader 0.77%   Running yield 5.02%
1 år 1.68%    Rating BBB
5 år 12.2%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet 3.32%    Andel IG 54% 

 

 

Sept safe

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar