<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev oktober 2019


Oktober blev en bra månad för Safe Play som gick upp med 0.51% och fonden är nu upp 4.3 procent i år! 

Tredje gången gillt för Fed

Safe Play gynnades under månaden av fortsatt stark handel i obligationer från europeiska banker och försäkringsbolag. Oktober präglades annars av en betydligt lägre aktivitet vad gäller nya emissioner då rapportperioden för det tredje kvartalet var i full gång. Federal Reserve kom med sin tredje sänkning för i år men hävdar att de nu kommer ta en paus framöver vad gäller fortsatta räntesänkningar. Riksbankens besked gav lite klarheter i dunklet kring hur de har kunnat stå fast vid sin tänkta höjning i december. Nämligen att de därefter kommer ha för avsikt att ligga kvar på noll i flera år framöver. Lite märklig kommunikation som förs från vår centralbank, men alldeles oavsett kan vi åtminstone räkna med fortsatt låga räntor en lång tid framöver. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i SEB och Trelleborg. Vi har dessutom haft förfall i Stena Metall.

Safe Play gick upp med 0.51 procent i oktober medan jämförbara fonder i hos Morningstar (Ränte - SEK obligationer, företag) levererade en avkastning om 0.0 procent under samma period.

I Sverige har vi ett rekordhögt fondsparande trots en osäker börs men vi ser en trend mot räntesparande. Under september månad uppgick det totala nysparandet i fonder till närmare 10 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. 

I september noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 9,9 miljarder kronor där korta räntefonder hade nettoinsättningar på 6,2 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 4,4 miljarder enligt Fondbolagens Förening.

”Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

 

Fondfakta        2019-10-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad 0.51%   Duration 0.8 år 
3 månader 1.24%   Running yield 4.95%
1 år 2.75%    Rating BBB
5 år 14.08%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet 4.32%    Andel IG 54% 

 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar