<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev november 2019


Ska Safe Play med en årsavkastning på 5 procent hamna före högräntefonderna när 2019 summeras?

November blev en bra månad för Safe Play som gick upp med 0.61% och fonden är nu upp 5 procent i år!

Safe Play gynnades fortsatt av stark handel i obligationer från framför allt europeiska banker och försäkringsbolag. Alltsedan Santander valde att återkalla ett gammalt hybridlån i september har liknande instrument från nordeuropeiska banker handlats starkt på andrahandsmarknaden.

När det europeiska regelverket MREL träder i kraft 1 januari 2022 kommer en del av bankernas gamla hybridkapital inte längre kunna anses vara berättigat som T1 kapital. Kreditspreadarna för Investment Grade sjönk med cirka 4 punkter under månaden. Efter lite ökad riskvilja bland investerare steg den amerikanska och tyska 10-åringen med åtta respektive fem punkter.

November präglades annars av en otroligt hög aktivitet vad gäller nya emissioner. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i Tomra och Balder. Vi har dessutom sålt i NCC. Safe Play gick upp med 0.61 procent i november medan OMRX T-Bill backade 0.04 procent.

 

Fondfakta        2019-11-29

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.61%   Duration 0.87 år 
3 månader +1.61%   Running yield 4.95%
1 år +4.12%    Rating BBB
5 år +14.72%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +4.96%    Andel IG 54% 

 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar