<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev december 2019


Safe Play - vi stänger 2019 med en uppgång om 5.4 procent

När vi summerar 2019 kan vi konstatera att Safe Play ännu en gång lyckats överträffa våra högt ställda förväntningar. Under 2019 har Safe Play levererat en avkastning som är 2.4 procent bättre än snittet av jämförbara fonder hos Morningstar. I kategorin för företagsobligationsfonder (Ränte - SEK obligationer, företag) ingår det 95 olika fonder och Safe Play har placerat sig bland dom 10 första även i år. 

Vi kan också konstatera att Safe Play varit bättre än kategorin hela 6 av 7 gånger sedan 2013. Morningstars kategorirating är intressant för sparare som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna. Den är inte någon köp- eller säljrekommendation men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan kategorirating ge vägledning.

Riksbanken höjde som väntat reporäntan till noll, vilket redan var helt inprisat i marknaden. Deras förhoppning är nu att ta något av en policypaus och låta styrräntan ligga på noll för en överskådlig framtid. Bank och försäkringsbolag handlades fortsatt starkt mot slutet av året vilket gynnade fonden. Kreditspreadarna för Investment Grade fortsatte sjunka med 4 punkter under månaden. Efter lite ökad riskvilja bland investerare steg den amerikanska och tyska 10-åringen med cirka 15 punkter vardera. Decembers första halva präglades annars av en fortsatt hög aktivitet vad gäller nya emissioner. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i Svensk Hypotekspension och Ahlström Munksjö.

Safe Play gick upp med 0.38 procent i december och summerar 2019 med en attraktiv totalavkastning om 5.4 procent.

 

Fondfakta        2019-12-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.38%   Duration 0.95 år 
3 månader +1.51%   Running yield 4.95%
1 år +5.36%    Rating BBB
5 år +15.37%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +5.36%    Andel IG 54% 

 

 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar