<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev januari 2020


Efterfrågan på företagsobligationer är fortsatt stark

2020 har börjat med samma positiva momentum som avslutade 2019. Coronaviruset svepte in men det tog inte lång tid förrän riskaptiten på finansmarknaden var tillbaka. Den ökade politiska oron fick globala räntor att smyga nedåt igen och FED väljer att bibehålla räntan på nuvarande nivå. Även ECB bibehåller räntenivån och betonar att de kommer att fortsätta återinvestera i takt med att obligationer förfaller så länge det behövs.

Obligationer emitterade av banker och försäkringsbolag gick starkt under månaden vilket i stort gynnade fonden. Stabila kvartalsrapporter från ett par tidigt rapporterande amerikanska banker spädde dessutom på efterfrågan på obligationer inom sektorn än mer mot slutet av månaden. Kreditspreadarna för Investment Grade låg relativt stilla under hela januari.

Månaden präglades annars av relativt låg aktivitet vad gäller nya emissioner vilket borgade för stark handel i andrahandsmarknaden. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i Stena samt sålt i Trelleborg.

Case Safe Play gick upp med 1.0 procent under årets första månad.

 

Morningstars kategorirating är inte någon köp- eller  säljrekommendation men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan kategorirating ge vägledning.

 

Fondfakta        2020-01-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.99%   Duration 0.95 år 
3 månader +2.0%   Running yield 4.72%
1 år +5.28%    Rating BBB
5 år +15.39%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +0.99%    Andel IG 54% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar