<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev februari 2020


När vi klev in i februari stod marknaden emot nästan vilka negativa nyheter som helst men i slutet av månaden var läget helt annorlunda.

Börsen ryckte till en början på axlarna åt Coronautbrott, Syrien, Iran och annan politisk oro men när Coronavirusets spridning ökade runt om i världen så tappade börsen sitt momentum. Och när den väl hade börjat vika så kändes det som att det inte fanns något stopp. VIX-index (skräckindex som mäter optionsvolatilitet mot S&P 500) nådde sin högsta nivå sedan Finanskrisen 2008 och det var fritt fall på världens börser. Riskaptiten försvann fullständigt.

Våra bankobligationer i portföljen går som bäst i positiva tider och tyvärr något sämre när marknaden drabbas av oro. Inte för att kreditrisken ökar eller för att bankerna i större grad påverkas av Coronaviruset utan för att de är mest likvida och bäst prissatta. Likvida obligationer prissätts snabbare eftersom de handlas oftare och i större volymer. När investerare behöver likviditet för att möta uttag i exempelvis fonder väljer man gärna att avyttra de mest likvida tillgångarna. Men det innebär också att dessa obligationer kommer att återhämta sig snabbare när uppgången sedan kommer, eftersom fondförvaltarna snabbt vill köpa tillbaka tillgångarna när kapitalet kommer in i igen.

Aviserade räntesänkningar borde, allt annat lika, bädda för en bra period för företagsobligationer som tenderar att gynnas lite extra av låga räntor. Den amerikanska 10-åringen är nu under 1 procent, vilket är en rekordlåg nivå.

Kreditspreadarna för Investment Grade gick isär med 20 punkter under månaden vilket är ett tecken på minskad riskaptit. I februari har vi bland annat sålt obligationer i SAS samt köpt i ICA och Telia. Case Safe Play gick under februari månad ned cirka 0.2 procent.

 

Fondfakta        2020-02-29

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad -0.22%   Duration 0.92 år 
3 månader +1.1%   Running yield 4.75%
1 år +4.4%    Rating BBB
5 år +14.17%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +0.7%    Andel IG 54% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar