<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev mars 2020


Marsturbulens på kreditmarknaden

En global Corona lock-down och ett hårt oljepriskrig fick stor negativ inverkan på risksentimentet. Prisnedgångar i oljepriskänsliga norska företagsobligationer ledde till massiva uttag ur kreditfonder i Norge. För att möta dessa utflöden såldes det brett över samtliga sektorer och i hela norden, vilket ledde till stora uttag även hos svenska kreditfonder. Prisrisken för obligationer även i fina företag gör sig tyvärr påmind när flera större aktörer försöker sälja samma värdepapper i en marknad som för stunden helt saknar riskaptit.

Det känns just nu lite extra bekvämt att stå utanför olje- och shippingindustrin. Ett lågt oljepris, rejäla kursrabatter i befintliga obligationer samt en stor refinansieringspuckel från bolagen i sektorn de kommande tolv månaderna leder till höga refinansieringsrisker. Att merparten av portföljens obligationer handlas i EUR och USD borgar också för god likviditet kontra placeringar i SEK och NOK.

 

Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i SE-Banken samt sålt i Volvo. Case Safe Play gick ned med 12.8 procent under mars månad. Efter den svaga utvecklingen under denna otroligt turbulenta månad har nu därför också yielden i fonden ökat till nästan 8 procent.

Fondfakta        2020-03-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad - 12.79%   Duration 1.1år 
3 månader - 12.18%   Running yield 6.2%
1 år - 9.22%    Rating BBB
5 år - 0.75%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet - 12.1%    Andel IG 50.89% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar