<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev april 2020


Case Safe Play  -  stark återhämtning i finans

Efter en global Corona lock-down och ett hårt oljepriskrig i mars började riskaptiten komma tillbaka till kreditmarknaden mot månadsskiftet. Kombinationen massiva stimulanspaket från centralbanker världen över samt att nordiska fondflöden nu har lugnat sig markant talar för en generellt starkare andrahandsmarknad framgent. Den likvida och snabbrörliga finansiella sektorn i Europa återhämtade sig särskilt väl i april.

Case Safe Play gick upp med 3.3 procent under månaden. Efter den svaga utvecklingen i mars har yielden i fonden dessutom ökat till 8 procent. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i Barclays och SE-Banken.

Fondfakta        2020-04-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad + 3.3%   Duration 1.1år 
3 månader - 10.25%   Running yield 7.9%
1 år - 6.64%    Rating BBB
5 år + 2.4%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet - 12.1%    Andel IG 50.23% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar