<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev maj 2020


Case Safe Play  -  stark återhämtning fortsätter

 

Kombinationen massiva stimulanspaket från centralbanker världen över samt att nordiska företagsobligationsfonder nu istället upplever positiva inflöden till fonderna talar för en fortsatt stark andrahandsmarknad framgent. Dessutom har primärmarknaden kommit igång igen med en hel del nya emissioner som nått marknaden, där intresset i många fall har varit riktigt stort från investerarkollektivet. Så en något mer normaliserad och välfungerade kreditmarknad är nu återigen tillgänglig i Norden. Kreditspreadarna för Investment Grade sjönk med 10 punkter under månaden.

Case Safe Play gick upp med 1.3 procent under maj månad och vi har köpt obligationer i bland annat Lloyds och Handelsbanken.

Fondfakta        2020-05-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad + 1.3%   Duration 1.1år 
3 månader - 8.69%   Running yield 7.2%
1 år - 5.51%    Rating BBB
5 år + 3.41%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet - 8.05%    Andel IG 52.03% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar