<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juni 2020


Case Safe Play  -  full fart i primärmarknaden

 

Juni månad visade inför sommaren en fortsatt riktigt hög aktivitet på den europeiska primärmarknaden för Investment Grade och intresset har i många fall varit riktigt stort från investerarkollektivet. Kreditspreadarna för Investment Grade fortsatte också att sjunka med 5 punkter under månaden. Beskedet från Riksbanken att börja köpa företagsobligationer med start från den 1 september kan också komma att vårda obligationskurser just inom detta segment. Medan Federal Reserve och Norges Bank kan tänka sig att köpa även högavkastande krediter kommer Riksbanken begränsa sig till just Investment Grade.

 

Case Safe Play gick upp med 2.8 procent under juni månad och vi har köpt i bland annat RBS samt sålt i Kungsleden.

Fondfakta        2020-06-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad + 2.81%   Duration 1.14år 
3 månader +7.49%   Running yield 7.2%
1 år - 3.15%    Rating BBB
5 år + 7.18%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet - 5.55%    Andel IG 52.39% 

 

Skärmavbild 2019-05-27 kl. 15.30.33NIVÅ 2 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar