<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juli 2020


Case Safe Play - Fortsatt återhämtning på kreditmarknaden

Kreditmarknaden fortsatte att repa sig ordentligt under juli månad. När nu merparten av kvartalsrapporterna har kommit in har de flesta faktiskt sett bättre ut än de väldigt lågt ställda förväntningarna från analytikerkåren. Den negativa marknadsreaktionen i mars och april kan således ha varit i kraftigaste laget. Kreditspreadarna för Investment Grade fortsatte att sjunka med 6 punkter under månaden. Den svenska marknadens vetskap om att Riksbanken med start den 1 september börjar köpa företagsobligationer med hög kreditvärdighet vårdar just nu också obligationspriserna inom Investment Grade.

Case Safe Play gick upp med 0.9 procent under juli månad och vi har köpt obligationer i bland annat Telia och ING samt sålt i Tele2.

Fondfakta        2020-07-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.95%   Duration 1.12år 
3 månader +4.99%   Running yield 6.85%
1 år - 2.52%    Rating BBB
5 år + 7.43%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet - 4.66%    Andel IG 56.78% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar