<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev augusti 2020


Case Safe Play - Primärmarknaden igång igen

Bolagens tysta period vid kvartalsrapporteringen är nu över och primärmarknaden här i Norden har återigen vaknat till liv. Många är gamla välkända emittenter, andra är förstagångsemittenter som nu väljer att ta klivet in på företagsobligationsmarknaden. Handeln på den befintliga kreditmarknaden fortsatte också att repa sig under augusti månad och kreditspreadarna för Investment Grade sjönk något ytterligare under månaden.

Case Safe Play gick upp med 1.7 procent i augusti och vi har köpt obligationer i bland annat Vodafone och Sampo.

Fondfakta        2020-08-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +1.75%   Duration 1.11år 
3 månader +5.61%   Running yield 6.40%
1 år - 1.07%    Rating BBB
5 år + 9.72%     Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet - 2.99%    Andel IG 56.78% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar